موتورهاي جت يكي از موتورهاي حرارتي درون سوز است كه عمل تبديل انرژيها به يكديگر در داخل موتور صورت گرفته و قدرت توليدمي كند به طور خيلي ساده موتور جت را مي توان مانند يك سيستم دانست كه از يك طرف هواوارد مي شود و سپس اين هوا بامقداري سوخت تركيب شده و مي سوزد و  بالاخره به صورت گازهايي كه داراي سرعت زيادي هستند از طرف ديگر خارج مي گردد.

در حقيقت با اين كار به هواي عبوري از سيستم شتاب داده مي شود وچون داراي جرم است يك نيرو در جهت عقب توليد مي شود

 طبق قانون سوم نيوتن )عمل و عكس العمل نيرويي مساوي ولي در جهت مخالف (به سمت جلو توليد مي گردد كه اين نيرو را نيروي جلو برنده(Thrust) مي گويند

ا ختلاف موتورهاي جت و پيستوني ملخ دار در اين است كه در ملخ به مقدار زيادي هوا شتاب كمي داده مي شود. ولي در  موتورهاي جت به مقدار كمي هوا شتاب زيادي داده مي شود و نيروي جلو برنده ناشي از هر كدام از آنها سبب حركت هواپيما مي شود

شايد ساده ترين مثال در اين مورد بادكنك پر از بادي باشد كه دهانه آن باز شده و در هوا رها مي گردد و خروج هواي فشرده از آن و عكس العمل ناشي از اين كار بادكنك را در جهت ديگر هدايت مي كند .

كلمه جت(Jet) به معني بيرون فرستادن سيالات(مايعات يا گازها( از يك مجراي معين با سرعت خيلي زياد بوده و عكس العمل

اين كار يا(Jet Reaction) در حقيقت يك پديده داخلي است. بدين معني كه علت توليد نيروي عكس العمل، برخورد سيالات با اتمسفر نيست بلكه به سبب شتاب دادن به جريان سيالي است كه به مجرا داخل شده و از خروجي با سرعت خيلي زياد خارج مي گردد

اين نيروي جلو برنده متناسب با جرم گازهاي خروجي از موتور وسرعتي است كه به اين گازها داده مي شود

در این پروژه سعی برآن شده تا جریان سیال را در اجزای تشکیل دهنده یک میکروجت بررسی شود همانگونه که قبلاً مشخص شد یک میکروجت حداقل دارای 4 جزء میباشد

1 –کمپرسور 2- محفظه احتراق 3- توربین 4-نازل

این اجزا را ابـتدا در یک نرم افزاز مدل گرشبیه catia,ansyse work bench,….

مدل می کنیم و سپس ان اجزاءرا در یک نرم افزار پیش پردازنده مانند gambit مش زده وان را توسط نرم افزار حل گرCFD (دینامیک سیالات محاسباتی) fluentخوانده و بادادن شرایط مرزی مناسب ودیگر داده هایی که در قسمت های مربوطه به صورت مجزا بحث خواهد شداین نرم افزار شروع به حل خواهد کرد تاجواب ها به دقت قابل قبولی برسند و به عبارت دیگر جواب ها همگرا شوند در فایل زیر اجزای مدل شده را مشاهده خواهید کرد  

دانلود

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.com
برچسب‌ها: موتور جت, میکروجت, توربوجت, محفظه احتراق, توربوماشین

ارسال توسط بهرامی

اسلایدر

دانلود فیلم