تاريخ : یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱
بطور واضح بین درستی و پیچیدگی محاسبات و مقدار انتخاب شده h وابستگی زیادی وجود دارد.

بطور کلی هرچه مقدار h کوچکتر شود، محاسبات طولانی تر ولی دقیق تر میشود. حال اگر مقدار h خیلی کوچک شود، برای اینکه نمیتوان آنرا به درستی در کامپیوتر نشان داد خطا ایجاد میشود.

برای سیستمهای مرتبه بالاتر، تقریب اویلر بسیار سخت است. به همین دلیل، دقت بالاتر و تکنیکهای با جزییات بیشتر ساخته شد. ما در مورد متدی بحث میکنیم که توسط دو ریاضیدان به اسمهای Runge و Kutta ساخته شدهاست.


این تکنیک برای مشتق تابع y(t) در t۰ از متد اویلر استفاده میکند. از k۱ نیز برای بدست آوردن مقدار اولیه y(t۰+h) استفاده میکنیم. از y*(t۰+h) میتوانیم مقدار مشتق y(t) را در t۰+h حساب کنیم که آنرا k۲ مینامیم. سپس میانگین این دو مشتق را k۳ مینامیم.


روش RK۲، تقریب را از طریق تخمین زدن بیشتر این تقریب، از روی فاصله شیب حساب میکند. روش اویلر مشتق را در y(t۰) حساب کرده و از آن در تقریب y(t۰+h) استفاده میکند.


بصورت الگوریتم میتوانیم روش RK۲ را استفده کنیم :

۱) در زمان t۰ شروع به محاسبات میکنیم. ۲) در زمان t۰، مشتق y(t) را حساب کرده و آنرا k۱ مینامیم.


۳) مقدار ابتدایی y*(t۰+h) را حساب کرده و فرمول اویلر را استفاده میکنیم.


۴) از y*(t۰+h) مشتق y(t) را در t۰+h حساب کرده و آنرا k۲ مینامیم.


۵) مقدار جدید y*'(t۰+h) را از میانگین k۱ وk۲ محاسبه میکنیم.


۶) قرار دهید y(t۰) = y*'(t+۰h) و t۰ = t۰+h ۷) مراحل ۲ تا ۶ را تکرار کنید تا جواب بدست آید.


برچسب‌ها: روش Runge – kutta مرتبه دوم, Runge Kutta Methods, Method Numeric, second order Runge, Kutta Method, runge kutta methods matlab, runge kutta methods download, runge kutta method 4th order, Runge Kutta Method

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱
انواع مختلفی از روشهای حل عددی معادلات دیفرانسیل وجود داره که چند روش مشهور آن عبارتند از:

  1. روش اویلر
  2. روش هون
  3. روش تیلور
  4. روش رانگ-کوتا
  5. روش آدامز-بشفورت-مولتون
  6. روش میلن-سیمپسون
  7. روش هامینگ
  8. روش رانگ-کوتا-فلبرگ مرتبه ۵
این روشها برای حل معادلات دیفرانسیل با شرایط اولیه است (Initial Value). انواع دیگری از روشهای حل عددی برای حل معادلات دیفرانسیل با شرایط مرزی وجود دارند. مانند:

1. روش تیراندازی خطی (Linear shooting method)
2. روش تفاضل متناهی (Fininte difference method)

برچسب‌ها: روش اویلر, روش هون, روش تیلور, روش رانگ, کوتا, روش آدامز, بشفورت, مولتون, روش میلن, سیمپسون, روش هامینگ, فلبرگ مرتبه ۵, روش تیراندازی خطی, Linear shooting method

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱
ساده ترین روش برای حل عددی معادلات دیفرانسیل، روش اویلر است که الان توضیح داده میشود. معادله دیفرانسیل مرتبه اول زیر را در نظر بگیرید :

در زمان t۰ شروع میکنیم. مقدار y(t۰+h) را میتوان توسط y(t۰) بعلاوه زمان تغییر حالت ضرب در شیب تابع تقریب زد. که مشتق y(t) است.

ما این تقریب را y*(t) مینامیم.

بنابرین اگر بتوانیم مقدار dy/dt را در زمان t۰ محاسبه کنیم، میتوانیم مقدار تقریبی y در زمان t۰+h را حدس بزنیم. سپس این مقدار جدید y(t۰) را استفاده کرده، دوباره dy/dt را حساب و این کار را تکرار میکنیم. به این روش متد اویلر میگوییند.


توسط این پیش زمینه ساده روش اویلر برای معادلات دیفرانسیل مرتبه اول بصورت زیر است :

۱) در زمان t۰ شروع کنید، یک مقدار برای h در نظر بگیرید، سپس شرایط ابتدایی y(t۰) را حساب کنید. ۲) از طریق y(t۰) مشتق y(t) را در زمان t=t۰ حسب کنید. آنرا k۱ بنامید. این شیب توسط خط قرمز در شکل بالا نشان داده شدهاست.

۳) از این مقدار، مقدار تقریبی y*(t۰+h) را حساب کنید.

۴) قرار دهید t۰=t۰+h، y(t۰)=y*(t۰+h) ۵) مراحل ۲ تا ۴ را آنقدر تکرار کنید تا جواب به دست آید.


برچسب‌ها: حل معادلات دیفرانسیل به روش اویلر, روش برای حل عددی معادلات دیفرانسیل, روش اویلر, معادلات اویلر, کوشی, معادله دیفرانسیل مرتبه اول, معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن, معادله دیفرانسیل کشی, اویلر

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : یکشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۱
به عنوان مثال می خواهیم با استفاده از روش تیلور دستگاه معادلات غیر خطی زیر را حل کنیم:

f(x,y)=x^2+y-11

g(x,y)=x+y^2-7

x0=3.5

y0=1.5

الگوریتم روش تیلور به صورت:

x1=x0+h0

y1=y0+k0

حل به کمک برنامه :

(x1,y1]=taylor_method(f,g,x0,y0,i]

که  i  معرف تعداده تکرار میباشد

syms x y<<

f=x^2+y-11<<

>> g=x+y^2-7<<

 (x1,y1]=taylor_method(f,g,3.5,1.5,2]<<

=x1

   2.967249950288328   

=y1

   2.000514515808312   

برای دریافت فایل کلیک کنید

منبع: http://mohandesaan.blogfa.com/post/23


برچسب‌ها: حل عددی معادلات غیر خطی به روش taylor, محاسبات عددی در متلب, Numerical Analysis, روش عددی مناسب برای حل معادلات انتگرال, حل معادلات غیر خطی

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱

کتاب روش های عددی (Numerical Methods for Engineers and Scientists)

Joe D. Hoffman

کتاب روشهای عددی برای مهندسان و دانشمندان، (Numerical Methods for Engineers and Scientists)، نوشته ی هافمن، که یکی از کتب مرجع برای درس محاسبات عددی پیشرفته به شمار می آید.

دانلود کتابارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱

کتاب چاپرا یکی از کتاب های رایج برای محاسبات عددی هست که با تطابقی که با مطلب ارایه کرده یکی از بی نظیر ترین کتاب ها در این زمینه هست


برچسب‌ها: محاسبات عددی, کتاب محاسبات عددی, کتاب محاسبات عددی چاپرا, کتاب چاپرا

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : یکشنبه چهارم تیر ۱۳۹۱
الگوریتم این روش به صورت:

( k1=hf( x, yn

(k2=hf( xn+h/2 , yn+k1/2

(k3=hf( xn+h/2 , yn+k2/2

( k4=hf( xn+h , yn+k3

(yn+1=yn+1/6(k1+2k2+2k3+k4


به عنوان مثال داریم:

f(x,y)=x+y

x0=0   ,y0=1

h=0.1

و دو مرحله تکرار(n=2)

حال نوبت به کدنویسی رسیده:

;x0=0

;y0=1

;n=2

;h=0.1

;('f=inline('x+y','x','y

;(X=zeros(1,n

;(Y=zeros(1,n

;X(1)=x0

;Y(1)=y0

;for ii=1:n

    ;(((k1=h*(f(X(ii),Y(ii   

    ;((k2=h*(f(X(ii)+h/2,Y(ii)+k1/2   

    ;((k3=h*(f(X(ii)+h/2,Y(ii)+k2/2   

    ;((k4=h*(f(X(ii)+h,Y(ii)+k3   

   ; (Y(ii+1)=Y(ii)+1/6*(k1+2*k2+2*k3+k4   

end

(disp(Y

و پاسخ متلب:

 1.0000    1.1103    1.2323

برای دریافت فایل کلیک کنید در ضمن نظریادتون نره.......!!!!
مرجع:
Mohandesaan.blogfa.com

برچسب‌ها: روش رانگ کوتای مرتبه 4, روش رنگ کوتا کد, روش رانج کوتا کد, روش رانگ کوتا متلب, روش رنگ کوتا matlab, کد اماده روش رانگ کوتا, مطلب روش رانگ کوتا, rong kutta

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۱
متن کامل کتاب به زبان انگلیسی

دانلود در ادامه مطلب


برچسب‌ها: کتب لاتین, ریاضیات ومحاسبات عددی

ادامه مطلب...
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : جمعه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۱

جزوه محاسبات عددی استاد هراتی
تصویر
اندازه فایل 3.7 مگابايت

دانلود

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.com
برچسب‌ها: جزوه محاسبات عددی, جزوه محاسبات عددی استاد هراتی, استاد هراتی, دانلود جزوه محاسبات عددی

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی
برای دانلود جزوه روشهای عددی در مهندسی در (دکتر هادی افشار ) به ادامه مطلب مراجعه کنید .

دانشگاه علم و صنعت

( جزوه فارسی) - فایل پی دی اف در 132 صفحه

password: sarmad.blogsky.com
ادامه مطلب...
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱

اینبار جزوه معرفی شده مربوط به درس محاسبات عددی است که این
جزوه بصورت تایپی در 98 صفحه تهیه گردیده و مرجع مناسبی برای درس محاسبات عددی
میباشد که در ادامه برزای دانلود آماده شده است در مقدمه این جزوه میخوانیم :
"درعلوم مهندسی همیشه یک مسئله وقتی به نتیجه می رسد که جواب نهایی آن به صورت یک
عدد درست باشد ولی همین مورد در بسیاری از مسائل مشکلاتی را به وجود می آورد که از
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست، یا اینکه روش تحلیلی مستقلی را برای آن نمی توان
ابلاغ کرد و یا از نظر زمانی رسیدن به آن اعداد بسیار طاقت فرسا و زمان بر است، لذا
اینجاست که سروکله محاسبات عددی پیدامی شود ..." ......http://www.icivil.ir/omran/images/mohasebat.jpg

دانلود جزوه محاسبات عددی 


برچسب‌ها: دانلود جزوه محاسبات عددی, دانلود کتاب محاسبات عددی, محاسبات عددی دانلود, محاسبات عددی pdf, محاسبات عددی پی دی اف

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۱
روشهای عددی برای مهندسان و دانشمندان
نویسندگان:      جو هافمن
title:      Numerical Methods for Engineers and Scientists
authors:      Joe D. Hoffman
ویرایش:      2
تصویر:     

کتاب روش های عددی (Numerical Methods for Engineers and Scientists)

دانلود کتاب

   


برچسب‌ها: محاسبات عددی, جو هافمن, hoffman, Numerical Methods for Engineers and Scientists

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱

alt

یکی از کتابهای مرجع مفید برای درس محاسبات عددی پیشرفته کتاب Numerical Methods، نوشته ی Faires and Burden است. این کتاب جامع، علاوه بر روش های عددی مختلف و مقایسه ی آنها با یکدیگر حاوی مثال های حل شده متنوع و بسیاری است که موجب شده بعنوان یک رفرنس برای این درس مورد توجه قرار بگیرد.

دانلود

منبع: محاسبات عددی پیشرفته adadi.irبرچسب‌ها: Numerical Methods, PDF, دانلود, محاسبات عددی پیشرفته, کارشناسی ارشد, کتاب محاسبات, advanced numerical method, دانلود کتاب مکانیک رایگان

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰
حاسبات عددی

دانلود پروژه های برنامه نویسی درس محاسبات عددی . این مجموعه شامل ۳ پروزه برنامه نویسی با متلب می باشد که مربوط به درس محاسبات عددی است .
روش منصف ، روش نابجایی و روش نیوتن – رافسون موارد انجام شده در این پروژه ها می باشند . فایل PDF به همراه فایل قابل ویرایش WORD که مشتمل بر ۳ مثال مختلف حل شده برای هر روش می باشد نیز ضمیمه گردیده است.

دانلود مستقیم
حجم فایل : 500 کیلوبایت
پسورد فایل : www.elecdl.comبرچسب‌ها: دانلود پروژه های برنامه نویسی درس محاسبات عددی, پروژه های برنامه نویسی محاسبات عددی, پروژه محاسبات عددی, دانلود پروزه اماده محاسبات عددی, دانلود برنامه محاسبات عددی, دانلود برنامه فرترن محاسبات عددی, دانلود

ادامه مطلب...
ارسال توسط بهرامی
ه گزارش ايرنا مهران عظيم بيگي، دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشکده علوم ، رشته رياضي گرايش آناليز عددي دانشگاه رازي کرمانشاه، در اين پايان نامه که با راهنمايي دکتر محمدتقي درويشي تدوين شد، با به کارگيري روش هاي پيش شرط گذاري بر روش هاي تکراري براي حل دستگاه هاي معادلات خطي پرداخته است.
در اين پايان نامه با محاسبه يک روش پيش شرط گذار براي حل يک دستگاه معادلات خطي، از روش تکراري و داراي دقت بيشتر در تعداد تکرار کم تري استفاده شده است.
طبق بررسي هاي انجام شده در اين پايان نامه روش پيش شرط گذاري تابعي، از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا محاسبه يک پيش شرط گذار عمومي ، معمولا به راحتي انجام پذير است.
در اين پژوهش، يک ماتريس پيش شرط گذار جديد معرفي شده که براي حل دستگاه هاي خطي که ماتريس ضرايب به شکل N- ماتريس است مورد استفاده قرار مي گيرد و ثابت شده است که با استفاده از اين ماتريس ، روش تکراري گاوس - سايدل همگرا خواهد بود.

در ادامه با چند مثال عددي معروف نشان داده شده که شعاع طيفي ماتريس تکرار در روش گاوس – سايدل با استفاده از پيش شرط گذار جديد، کم تر از شعاع طيفي ماتريس تکرار در ديگر روش هاي پيش شرط گذار قبلي و گاوس – سايدل معمولي و هم چنين روش SOR مي باشد.

منبع: مهندسین جوان مکانیک


برچسب‌ها: گوش سایدل, دانلود جزوه محاسبات عددی, دانلود کتاب محاسبات عددی, مدرس مکانیک سیالات 1, مدرس مکانیک سیالات 2, مدرس کامپوزیت, معلم, معلم خصوصی, بوئینگ 747, gyroscope, مکانیک هواپیما, موتور پیستونی هواپیم

ادامه مطلب...
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰
محاسبات عددی پیشرفته دکتر عزیزی


جزوه محاسبات عددی پیشرفته به صورت دستنویس وبا فرمت PDF تقدیم حضوردوستان عزیز میشود واز یادداشت های کلاسی محاسبات عددی پیشرفته دکتر عزیزی برگرفته شده شده است. لازم به ذکر است که
کیفیت جزوه خوانا ونسبتا خوب است

برای دانلود جزوه محاسبات عددی پیشرفته به لینک زیر مراجعه فرمایید.دانلود

پسورد : www.mechanicspa.mihanblog.com


برچسب‌ها: دانلود جزوه محاسبات عددی پیشرفته دکتر عزیزی, دانلود جزوه محاسبات عددی, محاسبات عددی, دانلود جزوات مهندسی, دانلود کتاب, جزوه, مقاله, پروژه

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰
************************************************************

این کتاب نوشته : دکتر مسعود نیکو کار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر محمد تقی درویشی دانشگاه رازی
Dr. M. T. Darvishi Razi Univ. and Dr. M. Nikoukar Amirkabir Univ

www.semnan-mechanic.tk

فصل اول خطاها :

مقدمه / خطای مطلق و نسبی / منابع اصلی خطا / خطای چهار عمل اصلی / خطای محاسبه فرمولها وتوابع


فصل دوم حل معادلات

مقدمه / تعیین ریشه ها با دقت مورد نظر / روشهای حل عددی معادله / روش دو بخشی یا روش تنصیف / روش نا بجایی / روش نیوتن – رفسون / روش وتری / روش تکرار ساده /


فصل سوم درونیابی و برونیابی

مقدمه / درونیابی / چند جمله ای های لاگرانژ/ چند جملهای درونیاب بر حسب تفاضلات تقسم شده نیوتن / تفاضلات متنهاهی و درون یابی یک تابع هرگاه نقاط درونیابی متساوالفاصله باشند / شکل دترمینانی چند جمله ای درونیاب / خطای چند جمله ای درونیاب / برونیابی


فصل چهارم مشتق گیری و انتگرالگیری عددی

مشتق گیری عددی / دستور های مشتق گیری بر اساس جند جملهای درونیاب / دستورات مشتق گیری با استفاده از بسط تیلور / خطای مشتق گیری عددی / انتگراگیری عددی / قاعده ذوذنقه ای / قاعده سیمپسون / قاعده های دیگر انتگرالگیری / روش نیوتن کاتس / روش گاوس / فرمول دو نقطه ای گاوس / فرمول سه نقطه ای گاوس / انتگرالهای منفرد / قاعده نقطه میانی / خطاهای روشهای انتگرالگیری / خطای روش ذوذنقه / خطای سایر روشهای انتگرالگیری


فصل پنجم روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی

مقدمه / روش بسط تیلور / الگوریتم روش تیلور از مرتبه کاام / روش اویلر / روش رونگه کوتا /روش رونگه کوتای مرتبه دو / روش رونگه کوتای مرتبه چهار / دستگاه محاسبات دیفرانسیل مرتبه اول / روش رونگهکوتای مرتبه چهار برای حل دستگا های معادلات دیفرانسیل مرتبه اول / معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم


فصل ششم ماتریسها و حل دستگا های معادلات خطی و غیر خطی

مقدمه / ماتریسها و بردارها /دستگاه های معادلات خطی / روشهای مستقیم حل دستگاههای معادلات خطی / روشهای تکراری حل دستگا ههای معادلات غیر خطی /بدست آوردن وارون یک ماتریس نا منفرد


فصل هفتم تعیین مقادیر ویژه ماتریسها

مقدمه / مقادیر ویژه و بردارهای ویژه / تعیین چند جمله ای مشخصه یک ماتریس / روش ضرایب نامعین برای بدست آوردن چند جمله ای مشخص ماتریس / روش کریلف یر برای بدست آوردن چند جمله ای مشخصه ماتریس/ روش لوری یر برای بدست آوردن چند جمله ای مشخصه ماتریس / تعیین بردار ویژه نظیر یک مقادیر ویژه مشخص / به دست آوردن وارون یک ماتریس با استفاده از قضیه کیلی هامیلتون / روشهای تکراری برای تعیین مقادیر ویژه


فصل هشتم روش حداقل مربعات

مقدمه / خط حداقل مربعات / چند جمله ای حداقل مربعات / انواع دیگر از تقریب های حداقل مربعات / حالت نمایی / حالت هذلولی / حالت مثلثاتی /


برای دانلود کتاب به صورت فصل به فصل یا دانلود کل کتاب ادامه مطلب برویدبرچسب‌ها: کتاب محاسبات عددی دکتر نیکوکار, محاسبات عددی دکتر نیکوکار, کتاب محاسبات عددی, کتاب محاسبات عددی نیکوکار, محاسبات عددی نیکوکار

ادامه مطلب...
ارسال توسط بهرامی

اسلایدر

دانلود فیلم