تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
در متلب برای به دست آوردن مینیمم (min) یا ماکزیمم (max) یک ماتریس به ترتیب از دستور min و دستور max استفاده می شود .

محاسبه مینیمم (min) یک ماتریس در متلب :

در متلب برای محاسبه مینیمم (min) یک ماتریس از دستور min استفاده می شود . اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد دستور min(A) ، برداری را بر می گرداند که در آن مینیمم هر ستون ماتریس A مشخص شده است و دستور
min(min(A)) ، مینیمم ماتریس A را محاسبه می کند . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=min(A)
C=min(min(A))

نتیجه :

A =
 
   1   2
   3   4
 
 
B =
 
   1   2
 
 
C =
 
   1

محاسبه ماکزیمم (max) یک ماتریس در متلب :

در متلب برای محاسبه ماکزیمم (max) یک ماتریس از دستور max استفاده می شود . اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد دستور max(A) ، برداری را بر می گرداند که در آن ماکزیمم هر ستون ماتریس A مشخص شده است و دستور
max(max (A)) ، ماکزیمم ماتریس A را محاسبه می کند . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=max(A)
C=max(max(A))

نتیجه :

A =
 
   1   2
   3   4
 
 
B =
 
   3   4
 
 
C =
 
   4

برچسب‌ها: کار با متلب, دانلود نرم افزار متلب Mathworks Matlab R2011a, پروژه های آماده متلب, رسم نمودارهای سه بعدی با متلب

ارسال توسط بهرامی
دستور prod در متلب برای محاسبه ضرب عناصر ردیف ها یا ستون های یک ماتریس به کار می رود . فرض کنید یک ماتریس دو بعدی به نام A داشته باشیم در این صورت دستور prod(A) ، برداری را بر می گرداند که عناصر آن به ترتیب برابر ضرب تمامی عناصر هر ستون ماتریس A می باشند (به ترتیب ستون ها) . همچنین دستور prod(A,2) ، برداری را برمی گرداند که عناصر آن به ترتیب برابر ضرب تمامی عناصر هر ردیف ماتریس A می باشند (به ترتیب ردیف ها) . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=prod(A)

نتیجه :

A =
 
   1   2
   3   4
 
 
B =
 
   3   8

مثال :

A=[1 2;3 4]
B=prod(A,2)

نتیجه :

A =
 
   1   2
   3   4
 
 
B =
 
   2
  12

برچسب‌ها: پروژه های متلب, دانلود Mathworks Matlab R2012a, نرم افزار متلب, زبان محاسبات

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
از دستور if در متلب برای اجرای دستورات شرطی استفاده می شود . یعنی اینکه در ابتدا شرط یا شرط هایی توسط متلب چک می شود و اگر آن شرط یا شرط ها برآورده شده باشد آنگاه متلب دستورات مشخص شده را اجرا خواهد کرد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=5
if A>=0
  B=A
end
if A<=0
  B=-A
end

نتیجه :

A =
 
   5
 
 
B =
 
   5

همان طور که مشاهده می کنید از دو دستور if استفاده کرده ایم . هدف این است که مقدار B برابر قدرمطلق A باشد ، بنابراین اگر A مساوی یا بزرگتر از صفر باشد باید B را برابر A قرار دهیم و اگر A مساوی یا کوچکتر از صفر باشد باید B را برابر A– قرار دهیم .

دقت کنید که در پایان دستور if حتما باید end نوشته شود تا نرم افزار متلب بداند که دستور if پایان یافته است .

دستور if به همراه else :

همان طور که گفتیم زمانی که از دستور if در متلب استفاده می کنیم ، متلب شرط یا شرط هایی را چک می کند و در صورت برآورده شدن آنها ، دستورات را اجرا می کند . اما شاید بخواهیم به متلب اعلام کنیم که اگر شرط یا شرط ها برآورده نشدند آنگاه چه دستوراتی را اجرا کند . در اینگونه موارد دستور if را با else به کار می بریم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

در مثال قبلی از دو دستور if استفاده کردیم اما این بار همان مثال را تنها با یک دستور if می نویسیم :

A=5
if A>=0
  B=A
else
  B=-A
end

نتیجه :

A =
 
   5
 
 
B =
 
   5

هدف این بوده است که B برابر قدرمطلق A باشد ، ابتدا متلب چک می کند که A مساوی یا بزرگتر از صفر هست یا نه ، اگر باشد آنگاه B را برابر A قرار می دهد و چون شرط برآورده شده است دستورات نوشته شده برای else را نادیده می گیرد . اما اگر A مساوی یا بزرگتر از صفر نباشد آنگاه متلب تنها دستورات مربوط به else را اجرا می کند .

دستور if به همراه elseif :

گاهی نیاز داریم که چندین شرط به صورت پی در پی چک شوند ، اگر اولین شرط صحیح بود دستورات مربوط به ان اجرا شوند و دستورات مربوط به سایر شرط ها نادیده گرفته شوند ، اما اگر شرط اول برآورده نشده بود شرط دوم چک شود و در صورت برآورده شدن شرط دوم ، دستورات مربوط به آن اجرا شود و دستورات مربوط به شرط های باقیمانده نادیده گرفته شود ، در صورت برآورده نشدن شرط دوم آنگاه شرط سوم چک شود و همین طور تا آخر . در اینگونه موارد باید از دستور if به همراه elseif استفاده کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

همان مثال قبل را این بار با استفاده از elseif می نویسیم . تنها تفاوت این است که حالت خاص A=0 را جداگانه بررسی کرده ایم :

A=5
if A>0
  B=A
elseif A==0
  B=0
else
  B=-A
end

نتیجه :

A =
 
   5
 
 
B =
 
   5

دقت شود که برای چک کردن شرط تساوی حتما باید از دو علامت تساوی به صورت == استفاده شود ، زیرا علامت = در متلب برای نسبت دادن مقدار به متغیرها در نظر گرفته شده است و بنابراین برای چک کردن شرط تساوی مجبوریم از علامت == استفاده کنیم .


برچسب‌ها: جزوه آموزش شبکه عصبي در متلب, آموزش معادلات دیفرانسیل با متلب, سری فوریه در متلب, جزوه آموزش الگوريتم ژنتيك, GA, در متلب Matlab

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
دستور mod در متلب برای محاسبه باقیمانده یک تقسیم به کار می رود . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=3
B=4
C=mod(B,A)

نتیجه :

A =
 
   3
 
 
B =
 
   4
 
 
C =
 
   1

مشاهده می کنید که دستور mod باقیمانده تقسیم B بر A را محاسبه کرده است .


برچسب‌ها: پیاده سازی ماشین بردار پشتیبان SVM در متلب, به همراه نمایش گرافیکی, کنترل دیجیتال در متلب

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
فرض کنید که ماتریسی داریم که می خواهیم بدانیم اندازه آن چقدر است ، برای این منظور دستور size در متلب مورد استفاده قرار می گیرد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6]
B=size(A)

نتیجه :

A =
 
   1   2   3
   4   5   6
 
 
B =
 
   2   3

مشاهده می کنید که دستور B=size(A) ، تعداد ردیف ها و تعداد ستون های ماتریس A را محاسبه کرده است و به ترتیب عدد مربوط به آنها را در متغیر B ذخیره کرده است .


برچسب‌ها: پایان نامه, پروژه با متلب matlab simulink, آموزش سیمولینک متلب matlab simulink, متلب, دانلود رایگان متلب 2012

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
در متلب برای محاسبه حد از دستور limit استفاده می شود . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم حد را محاسبه کنیم . می نویسیم :

syms x 
limit(sin(x)/x,x,0)

نتیجه :

ans =
 
1

در دستور limit(sin(x)/x,x,0) ، نماد x را نوشته ایم تا مشخص کنیم که حد برای متغیر x می باشد و عدد 0 نیز همان عددی است که باید متغیر x به سمت آن میل کند .

محاسبه حد راست یا حد چپ با دستور limit :

برای این که با دستور limit حد راست یا حد چپ یک عبارت را محاسبه نماییم باید درون پرانتز دستور limit ، عبارت 'right' یا 'left' را بنویسیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

حد که به صورت حد چپ می باشد را محاسبه می کنیم :

syms x 
limit(abs(x)/x,x,0,'left')

نتیجه :

ans =
 
-1

محاسبه حد بی نهایت :

برای محاسبه حد بی نهایت تنها کافی است از نماد Inf استفاده کنیم که در متلب برای نمایش بی نهایت به کار می رود . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید می خواهیم حد را محاسبه کنیم . می نویسیم :

syms x
limit((x^3-x^2+x)/(5*x^3-3),x,Inf)

نتیجه :

ans =
 
1/5

برچسب‌ها: دوره های آموزشی متلب و هوش مصنوعی, اختصاصی کردن علائم نمودار در متلب, دانلود نرم افزار متلب Matlab R2010b

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
معمولا انتگرال گیری به دو شیوه صورت می گیرد . در شیوه اول ، حدود بالا و پایین انتگرال مشخص نیست و ما تنها به صورت سمبلیک انتگرال را محاسبه می کنیم . در شیوه دوم حدود بالا و پایین انتگرال مشخص می باشد و با توجه به حد بالا و حد پایین ، مقدار انتگرال محاسبه می شود و نتیجه به صورت عدد در خروجی نمایش داده می شود . در متلب دستور int به هر دو شیوه ذکر شده می تواند انتگرال را محاسبه نماید . در ادامه هر دو شیوه را شرح خواهیم داد .

مشخص نبودن حد بالا و حد پایین انتگرال :

زمانی که حد بالا و حد پایین انتگرال مشخص نباشد باید تنها عبارت زیر انتگرال و همچنین متغیری که باید بر حسب آن انتگرال گرفته می شود را برای دستور int مشخص کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم انتگرال را محاسبه نماییم . می نویسیم :

syms x
int(4*x^3,x)

نتیجه :

ans =
 
x^4

نکته :

دقت شود مثال بالا را به صورت int('4*x^3','x') نیز می توان نوشت اما استفاده از دستور syms توصیه می شود زیرا این شیوه اجرای دستور int (بدون دستور syms) در آینده از نرم افزار متلب حذف خواهد شد .

مشخص بودن حد بالا و حد پایین انتگرال :

در صورتی که حد بالا و حد پایین انتگرال مشخص باشند باید این دو حد را در دستور int بنویسیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

syms x
int(4*x^3,0,1)

نتیجه :

ans =
 
1

محاسبه انتگرال برای عبارت هایی که نمی توان به صورت سمبلیک انتگرال آنها را محاسبه نمود :

برای برخی عبارت ها امکان اینکه انتگرال آنها به صورت سمبلیک محاسبه شود (symbolic integration) ، وجود ندارد . در اینگونه موارد باید از دستورات انتگرال گیری عددی (numerical integration) استفاده کنیم . از این دستورات می توان دستور quad و دستور quadl را ذکر نمود . ابتدا با مثال زیر نشان می دهیم که دستور int انتگرال هر عبارتی را نمی تواند ، به صورت آنچه انتظار داریم ، محاسبه کند :

مثال :

syms x
int(exp(-x^4),0,1)

نتیجه :

(pi*2^(1/2))/(4*gamma(3/4)) – igamma(1/4, 1)/4

مسلما آنچه انتظارش را داشتید یک عدد می بود نه عبارت فوق . جالب است بدانید که دستور فوق در شماره های قدیمی تر نرم افزار متلب باعث نمایش یک پیغام خطا در پنجره Command می شد . حال برای محاسبه انتگرال فوق از دستور quadl در مثال زیر استفاده می کنیم :

مثال :

دقت شود که عبارت مورد نظرمان را باید ابتدا درون پرانتز دستور vectorize قرار بدهیم :

syms x
quad(vectorize(exp(-x^4)),0,1)

نتیجه :

ans =
 
  0.8448

همچنین چنانچه از دستور int به صورت double(int()) استفاده کنید آنگاه متلب از عبارت زیر انتگرال به صورت عددی (numerical integration) انتگرال گیری خواهد کرد .

نکته :

دستور quad و دستور quadl مقدار inf و inf– را که به عنوان نماد بی نهایت در متلب تعریف شده اند ، به عنوان حد انتگرال قبول نمی کند و در صورت پذیرش جوابی که انتظارش را ندارید ، مشاهده خواهید کرد . بنابراین راه حل این است که به جای بی نهایت از یک عدد خیلی بزرگ استفاده کنیم .

محاسبه انتگرال های چندگانه :

برای محاسبه انتگرال های چندگانه باید از دستور int به صورت تو در تو استفاده کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم انتگرال را محاسبه کنیم . می نویسیم :

syms x y
int(int(x^2+y^2,y,0,sin(x)),0,pi)

نتیجه :

ans =
 
pi^2 - 32/9

برچسب‌ها: ایجاد نمودارهایی با دو محور y در متلب, جی ای اس و کامپیوترورشنال رز, متلب, کدمپ, کتاب آموزش arc gis, متلب سایت

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
دستور dsolve برای حل معادله دیفرانسیلی به کار می رود . فرض کنید y تابعی از متغیر x باشد . معادله دیفرانسیلی شامل مشتق مرتبه اول و یا مرتبه های بالاتر از y خواهد بود . اما چگونه باید 'y را برای دستور dsolve مشخص کنیم ؟ روش مورد استفاده این است که به جای 'y از نماد D استفاده کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم معادله دیفرانسیلی را حل کنیم . می نویسیم :

dsolve('x*Dy+1=y','x')

نتیجه :

ans =
 
C2*x + 1

مشاهده می کنید که پاسخ معادله دیفرانسیلی در خروجی نمایش داده شده است .


برچسب‌ها: فیلم آموزشی نرم افزار متلب, MATLAB, به زبان فارسی, Object, Oriented Programming in MATLAB, ایجاد نمودارهایی با دو

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱

آموزش متلب (MATLAB)

مشتق گیری از عبارت های سمبلیک با دستور diff :

معمولا در ریاضیات بسیار پیش می آید که بخواهیم مشتق عبارتی را محاسبه نماییم . در متلب برای آنکه بتوانیم از عبارتی مشتق بگیریم ابتدا باید متغیرهای به کار رفته در آن عبارت را با دستور syms به صورت سمبلیک تعریف کنیم . سپس با دستور diff می توانیم مشتق آن عبارت را محاسبه نماییم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم مشتق عبارت را محاسبه کنیم . می نویسیم :

syms x
diff(x^4)

نتیجه :

ans =
 
4*x^3

مشاهده می کنید که مشتق عبارت در خروجی نمایش داده شده است . دستور syms x باعث می شود که در متلب ، متغیر x به صورت سمبلیک تعریف شود .

نکته :

می توانیم ابتدا با دستور inline تابعی را به صورت f(x) تعریف کنیم و سپس از این تابع برحسب متغیر x مشتق بگیریم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

syms x
f=inline('x^4','x')
diff(f(x))

نتیجه :

f =
 
   Inline function:
   f(x) = x^4
 
 
ans =
 
4*x^3

مشتق مرتبه دوم و مرتبه های بالاتر با دستور diff :

برای گرفتن مشتق مرتبه دوم و یا مرتبه های بالاتر باید در دستور diff مرتبه مشتق را مشخص کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

syms x
diff(x^4,2)

نتیجه :

ans =
 
12*x^2

مشاهده می کنید که مشتق مرتبه دوم عبارت در خروجی نمایش داده شده است . مرتبه دوم بودن مشتق را با نوشتن عدد 2 در درون پرانتز دستور diff مشخص کرده ایم .

نکته :

اگر بخواهیم از عبارت مشتق مرتبه n ام بگیریم باید دستور diff(x^4,n) را اجرا کنیم .


برچسب‌ها: دو کتاب pdf آموزش متلب, دانلود کتاب آموزش متلب, Matlab learning, matlab download, mathlab, matlab student version, matlab

ارسال توسط بهرامی
فرض کنید A یک ماتریس مربعی باشد ، برای محاسبه مقادیر ویژه (eigenvalue) و بردارهای ویژه (eigenvector) ماتریس A می توانید از دستور eig(A) استفاده کنید . برای این منظور می توانید این دستور را به صورت
[U,R]=eig(A) بنویسید . عناصر قطری از ماتریس قطری R برابر مقادیر ویژه (eigenvalue) خواهند بود . همچنین ستون های ماتریس U برابر بردارهای ویژه (eigenvector) خواهند بود . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
[U,R]=eig(A)

نتیجه :

A =
 
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9
 
 
U =
 
  -0.2320  -0.7858  0.4082
  -0.5253  -0.0868  -0.8165
  -0.8187  0.6123  0.4082
 
 
R =
 
  16.1168     0     0
     0  -1.1168     0
     0     0  -0.0000

بردار ویژه در n امین ستون از U متناظر با مقدار ویژه در n امین ستون از R می باشد .

نکته :

چنانچه دستور را تنها به صورت eig(A) بنویسیم ، آنگاه متلب تنها مقادیر ویژه را نمایش خواهد داد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=eig(A)

نتیجه :

A =
 
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9
 
 
B =
 
  16.1168
  -1.1168
  -0.0000

برچسب‌ها: Matlab Online, آموزش مقدماتی نرم افزار متلب, برنامه نویسی در MATLAB, دانلود نرم افزار متلب Mathworks Matlab R2011b

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
گاهی لازم است که به یک ردیف یا یک ستون یک ماتریس ، اشاره داشته باشیم . برای این منظور می توان از علامت ((:)) استفاده نمود . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=A(2,:)

نتیجه :

A =
 
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9
 
 
B =
 
   4   5   6

همان طور که مشاهده می کنید در دستور B=A(2,:) ، عدد 2 برای شماره ردیف و علامت ((:)) برای شماره ستون به کار رفته است یعنی اینکه عناصری مورد نظرمان است که شماره ردیف آنها برابر 2 باشد اما شماره ستون آنها می تواند شماره هر ستونی باشد . بنابراین حاصل برابر تمامی عناصر ردیف دوم ماتریس A می باشد .

اشاره به چند عنصر متوالی از یک ردیف یا یک ستون ماتریس :

ممکن است بخواهیم از یک ردیف یا یک ستون تنها به چند عنصر متوالی آن اشاره کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12]
B=A(2,2:4)

نتیجه :

A =
 
   1   2   3   4
   5   6   7   8
   9  10  11  12
 
 
B =
 
   6   7   8

در دستور B=A(2,2:4) ، عدد 2 برای شماره ردیف و عبارت 2:4 برای شماره ستون نوشته شده است . بنابراین B برابر عناصری از ماتریس A خواهد بود که شماره ردیف آنها برابر 2 و شماره ستون آنها از 2 تا 4 می باشد (2:4) .

مثال :

A=[1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12]
B=A(1:2,2:4)

نتیجه :

A =
 
   1   2   3   4
   5   6   7   8
   9  10  11  12
 
 
B =
 
   2   3   4
   6   7   8

اشاره به چند عنصر غیر متوالی از یک ردیف یا یک ستون ماتریس :

گاهی ممکن است عناصر مورد نظرمان متوالی نباشند در اینگونه موارد نمی توانیم از علامت ((:)) استفاده کنیم و باید شماره ردیف یا ستون عناصر مورد نظرمان را درون علامت های ] و [ قرار بدهیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
B=A(2,[1 3])

نتیجه :

A =
 
   1   2   3
   4   5   6
   7   8   9
 
 
B =
 
   4   6

در دستور B=A(2,[1 3]) ، عدد 2 برای شماره ردیف و عبارت [1 3] برای شماره ستون به کار رفته است . عبارت
[1 3] برای شماره ستون به این معنی است که ستون شماره 1 و ستون شماره 3 مورد نظرمان بوده است .


برچسب‌ها: متلب سایت, وب سایت انجمن تخصصی گفتگوی متلب, Professional MATLAB Forum, رفع اشکالات کاربران MATLAB به زبان فارسی

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
همان طور که می دانید هر عدد مختلط به صورت A+Bi نوشته می شود که A بخش حقیقی و B بخش موهومی عدد مختلط می باشد . نماد i به صورت رادیکال 2 عدد 1- تعریف می شود . البته به دلیل اینکه در برخی مراجع از نماد j نیز استفاده شده است ، در متلب هر دو نماد i و j به کار می روند اما نتایجی که در پنجره Command نمایش داده می شوند همگی با نماد i می باشند . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=2+3*i
B=4+5*j

نتیجه :

A =
 
  2.0000 + 3.0000i
 
 
B =
 
  4.0000 + 5.0000i

مثال :

A=(2+i)*(3+4*i)

نتیجه :

A =
 
  2.0000 +11.0000i

تعیین بخش حقیقی اعداد مختلط با دستور real در متلب :

چنانچه بخواهیم بخش حقیقی یک عدد مختلط را به دست آوریم باید از دستور real در متلب استفاده کنیم . این دستور بسیار پرکاربرد می باشد زیرا تعداد زیادی از توابع تعریف شده در متلب نمی توانند در ورودی خود اعداد مختلط را بپذیرند و ما مجبور می شویم تنها بخش حقیقی اعدادمان را به ورودی این توابع بدهیم . برای آشنایی با نحوه استفاده از دستور real به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=2+3*i
B=real(A)

نتیجه :

A =
 
  2.0000 + 3.0000i
 
 
B =
 
   2

همچنین چنانچه بردار یا ماتریسی شامل اعداد مختلط داشته باشیم آنگاه دستور real یک بردار یا ماتریس را بر می گرداند که شامل بخش حقیقی آن اعداد مختلط خواهد بود . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[2+3*i , 4+5*i ,6+7*i]
B=real(A)

نتیجه :

A =
 
  2.0000 + 3.0000i  4.0000 + 5.0000i  6.0000 + 7.0000i
 
 
B =
 
   2   4   6

تعیین بخش موهومی اعداد مختلط با دستور imag در متلب :

با دستور imag در متلب می توانیم بخش موهومی یک عدد مختلط را به دست آوریم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[2+3*i]
B=imag(A)

نتیجه :

A =
 
  2.0000 + 3.0000i
 
 
B =
 
   3

همچنین چنانچه بردار یا ماتریسی شامل اعداد مختلط داشته باشیم آنگاه دستور imag یک بردار یا ماتریس را بر می گرداند که شامل بخش موهومی آن اعداد مختلط خواهد بود . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=[2+3*i , 4+5*i ,6+7*i]
B=imag(A)

نتیجه :

A =
 
  2.0000 + 3.0000i  4.0000 + 5.0000i  6.0000 + 7.0000i
 
 
B =
 
   3   5   7

برچسب‌ها: mathlab, کتاب متلب, کتاب مطلب لینک مستقیم, پایگاه فارسی نرم افزار MATLAB, متلب, به انگلیسی, MATLAB, ی

ارسال توسط بهرامی
زمانی که یک معادله را به صورت سمبلیک تعریف کنید ممکن است بخواهید به یکی از متغیرهای معادله ، مقداری دلخواه را نسبت بدهید . مثلا فرض کنید که مقدار متناظر با یک متغیر را یافته اید و می خواهید مقدار آن در معادله جایگذاری شود تا معادله ساده شده را ببینید ، برای این منظور باید از دستور subs استفاده کنید . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

syms f x y
f=2*x+y^2
subs(f,x,5)

نتیجه :

f =
 
y^2 + 2*x
 
 
ans =
 
y^2 + 10

مشاهده می کنید که مقدار متغیر x در تابع f جایگذاری شده است .

نکته :

ممکن است بخواهیم برای هر دو متغیر x و y ، مقدار تعیین کنیم . نحوه استفاده از دستور subs برای این منظور ، در مثال زیر شرح داده شده است :

مثال :

syms f x y
f=2*x+y^2
subs(f,[x,y],[5,2])

نتیجه :

f =
 
y^2 + 2*x
 
 
ans =
 
  14

با عبارت subs(f,[x,y],[5,2]) تعیین کرده ایم که در f مقدار x برابر 5 و مقدار y برابر 2 قرار داده شود .


برچسب‌ها: آموزش مطلب, برنامه نویسی با Mathlab, برنامه نویسی با متلب, برنامه نویسی با مطلب, متلب, مطلب, کتاب

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

f='2*x+2*y'
f(5)

نتیجه :

f =
 
2*x+2*y
 
 
ans =
 
2

مشاهده می کنید که نتیجه برابر با f(x=5)=36 نیست . مشکل در این است که ما f را به صورت یک تابع تعریف نکرده ایم زیرا عبارت 2*x+2*y در میان دو علامت ' قرار داده شده است که باعث می شود نرم افزار متلب آن را به صورت یک ((رشته)) در نظر بگیرد . چون f به صورت یک رشته در نظر گرفته شده است بنابراین دستور (5) f ، پنجمین کاراکتر در رشته f را نمایش خواهد داد که برابر عدد 2 می باشد .


برچسب‌ها: Plotting, ppt, Programming, rar, SERIES, TAYLOR, Tools, Winrar, آموزش mathlab, آموزش متلب

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
هر رشته که در متلب تعریف می کنیم در واقع به صورت یک بردار می باشد که هر عنصر آن یک کاراکتر خاص می باشد . گاهی نیاز داریم که دو یا چند رشته را به یکدیگر متصل کنیم تا به صورت یک رشته واحد در بیایند . برای این منظور از دو روش می توانیم استفاده کنیم ، در روش اول احتیاجی به استفاده از دستور نمی باشد اما در روش دوم می توانیم از دستور strcat استفاده کنیم . این دو روش را در ادامه شرح می دهیم .

اتصال دو یا چند رشته به یکدیگر بدون به کار بردن دستور :

همان طور که می دانید چنانچه عبارتی را در بین دو علامت ' قرار دهیم ، نرم افزار متلب آن عبارت را به صورت ((رشته)) در نظر می گیرد . برای اتصال دو رشته به هم می توانید همانند مثال زیر عمل کنید :

مثال :

A='you are'
B=' my friend'
C=[A,B]

نتیجه :

A =
 
you are
 
 
B =
 
 my friend
 
 
C =
 
you are my friend

مشاهده می کنید که رشته C ، حاصل اتصال دو رشته A و B می باشد .

نکته :

در مثال قبل مشاهده کردید که فاصله خالی نیز یک کاراکتر به حساب می آید و اگر اولین کاراکتر از رشته B را برابر فاصله قرار نمی دادیم آنگاه در رشته C ، دو کلمه are و my به هم می چسبیدند .

اتصال دو یا چند رشته به یکدیگر با دستور strcat :

دستور strcat برای اتصال دو یا چند رشته به یکدیگر به کار می رود . برای آشنایی با نحوه استفاده از دستور strcat به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A='you are'
B=' my friend'
C=strcat(A,B)

نتیجه :

A =
 
you are
 
 
B =
 
 my friend
 
 
C =
 
you are my friend

مشاهده می کنید که رشته C ، حاصل اتصال دو رشته A و B می باشد .


برچسب‌ها: Basic, farsi, GUI, Introduction, M, Files, Math, Mathlab, MATLAB, Operations, parsi, pdf, Pharsi

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
در متلب دو شیوه برای استفاده از توابع داخلی آن وجود دارد . به عنوان مثال دستور hold را در نظر بگیرید . این دستور را به دو شیوه زیر می توانیم به کار ببریم :

شیوه اول :

در این شیوه در مقابل hold یک پرانتز را باز کرده و مشخصه ای را که برای آن در نظر گرفته ایم در میان دو علامت ' قرار می دهیم (به صورت یک رشته) :

hold('on')

شیوه دوم :

در این شیوه ابتدا کلمه hold را می نویسیم و سپس یک فاصله قرار می دهیم و در آخر مشخصه مورد نظرمان را که on می باشد می نویسیم :

hold on

در این شیوه از علامت ' استفاده نمی کنیم و خود متلب به طور خودکار کلمه on را به صورت ((رشته)) به ورودی تابع hold می دهد .


برچسب‌ها: پروژه, نقشه, جزوه و کتاب های عمران, کارشناسی ارشد و دکترا, یادداشت های عمرانی و تگ شده به Advanced

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
نرم افزار متلب برای نمایش مقدار یک متغیر ، ابتدا نام متغیر را می نویسد سپس یک علامت تساوی ((=)) را نوشته و در زیر آن مقدار متغیر را نمایش می دهد . ممکن است در مواردی بخواهیم که تنها مقدار متغیر در پنجره Command نمایش داده شود و نام متغیر نمایش داده نشود . در این صورت باید از دستور disp استفاده کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

برای مقایسه ابتدا روش معمولی برای نمایش مقدار متغیر را به کار می بریم :

A=2;
A

نتیجه :

A =
 
   2

حال از دستور disp استفاده می کنیم :

A=2;
disp(A)

نتیجه :

   2

مشاهده می کنید که تنها مقدار متغیر A نمایش داده شده است و دیگر از نمایش نماد A و علامت تساوی ((=)) خبری نیست .


برچسب‌ها: فیلم و نرم افزار عمرانی, مشترک عمران و معماری, مقالات عمران, مهندسی عمران آب, مهندسی عمران راه و ساختمان, نرم افزار و مقالات عمران

ارسال توسط بهرامی
شاید قبلا با دستور pause آشنا شده باشید و بدانید که مثلا دستور (15) pause در میان کدهای یک برنامه باعث می شود که نرم افزار متلب ، 15 ثانیه توقف کند و سپس اجرای سایر دستورات را ادامه بدهد . اما در برخی مواقع ممکن است کاربر بخواهد در میانه برنامه توقفی وجود داشته باشد و در عین حال بتواند با دستوراتی ، بعضی از متغیرها و یا مواردی دیگر از برنامه را چک کند و در صورت نیاز آنها را ، با دستوراتی که در صفحه Command می نویسد ، تغییر دهد . برای این منظور باید دستور keyboard در میانه برنامه نوشته شود . زمانی که نرم افزار متلب به دستور keyboard برسد به سراغ دستورات بعدی نخواهد رفت و متوقف خواهد شد ، سپس در پنجره Command علامت <

مثال :

A=2
B=3
C=A+B
keyboard
B=C^2

نتیجه :

متلب دو دستور اول را اجرا می کند و سپس اجرای دستورات متوقف شده و در پنجره Command علامت <
برچسب‌ها: محاسبات عددی در matlab, آموزش های ویژه مهندسی, تحقیق, مقاله, جزوه و کتاب مکانیک, عمران, خاک و پی, عمران اجرایی, عمومی کارشناسی ارشد

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱


گاهی اوقات تعدادی دستور داریم که باید به دفعات زیاد اجرا شوند اگر بخواهیم به صورت معمولی آنها را بنویسیم مجبور می شویم کدهای مربوط به آنها را به دفعات زیاد تکرار کنیم اما انتخاب مناسب برای اجرای دستورات تکراری ساخت یک حلقه می باشد . در متلب ساده ترین روش برای ساخت حلقه استفاده از for می باشد . در مثال زیر نحوه استفاده از for را برای ساخت یک حلقه شرح داده ایم :

مثال :

فرض کنید بخواهیم حاصل 10*9*8*7*6*5*4*3*2*1=!10 را با نرم افزار متلب محاسبه کنیم برای این منظور کدهای زیر را می نویسیم :

k=1;
for m=2:10
  k=k*m;
end
k

نتیجه :

k =
 
   3628800

در کدهای فوق مشخص کرده ایم که مقدار m از 2 تا 10 باید باشد و در هر بار اجرای دستورات حلقه ، m برابر مقدار یکی از اعداد این بازه خواهد بود (2 و 3 و ... و 9 و 10) . ابتدا مقدار k را قبل از شروع حلقه برابر 1 تعریف کرده ایم . سپس حلقه for شروع می شود . ابتدا مقدار m برابر 2 که اولین عدد است قرار داده می شود ، k در m=2 ضرب می شود و چون دستورات حلقه تمام شده است و مقدار بعدی m=3 در نظر گرفته می شود و این بار مقدار جدید k در m=3 ضرب می شود و همین طور این روند ادامه می یابد تا زمانی که m=10 نیز در مقدار جدید k ضرب شود و چون دیگر مقدار جدیدی برای m وجود ندارد حلقه پایان می یابد و در آخر مقدار k نمایش داده می شود .


برچسب‌ها: آموزش متلب, اموزش متلب, آموزش matlab, matlab, آموزش نرم افزار متلب, آموزش مطلب, آموزش نرم افزرا مطلب, حاسبات عددی در matlab

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
فرض کنید که برنامه ای دارید که دارای 100 خط دستور می باشد و کل برنامه را در یک m-file نوشته اید . زمانی که برنامه را اجرا کنید نتایج بخش های مختلف در پنجره Command نمایش داده می شوند اما ممکن است که شما گیج شوید و فراموش کنید هر نتیجه مربوط به کدام دستور است . اگر هر دستور قبل از اجرا در پنجره Command نمایش داده شود آنگاه نتیجه آن دستور بلافاصله پس از آن نمایش داده خواهد شد و بنابراین می توانید هر دستور و نتیجه آن را پشت سر هم ببینید . با دستور echo می توان مشخص کرد که نرم افزار متلب دستورات را در پنجره Command نمایش بدهد یا نه .

اگر دستور echo on را اجرا کنیم دستورات نمایش داده می شوند و اگر دستور echo off را اجرا کنیم دستورات نمایش داده نخواهند شد . همان طور که می دانید پیش فرض نرم افزار متلب ، عدم نمایش دستورات می باشد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

echo on
A=2
B=3
C=A+B
echo off
D=A-B

نتیجه :

A=2
 
A =
 
   2
 
B=3
 
B =
 
   3
 
C=A+B
 
C =
 
   5
 
echo off
 
D =
 
  -1

مشاهده می کنید که سه دستور اول در پنجره Command نمایش داده شده اند اما دستور D=A-B نمایش داده نشده است .


برچسب‌ها: محاسبات عددی با استفاده از متلب, محاسبات عددی با استفاده از نرم افزار matlab, کتاب آموزش محاسبات عددی, راهنمای استفاده از نرم افزار Matlab, آموزش

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
گاهی دستورات یک خط خیلی طولانی می شوند به گونه ای که اگر همین طور آنها را پشت سر هم بنویسید آنگاه آن خط به قدری طولانی می شود که مرتب برای بازبینی کدها مجبور می شوید به چپ یا راست پنجره حاوی کدها بروید .

در متلب برای این مشکل ، راه حلی در نظر گرفته شده است . شما می توانید بخشی از دستورات را بنویسید و سپس علامت سه نقطه ((...)) را در پشت آنها بنویسید و سپس بقیه کدها را در خط بعدی ادامه بدهید . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=2;
B=3;
C=A*...
  B

نتیجه :

C =
 
   6
دقت کنید که ادامه کدها در خط بعدی دقیقا از زیر علامت سه نقطه ((...)) شروع شده است و با این روش نمایش به راحتی می توان تشخیص داد که کدهای این خط در ادامه کدهای خط قبل از خود می باشد
برچسب‌ها: تابهای مهندسی شیمی, دانلود جزوات وکتابهای اموزشی نرم افزار متلب, سمبلیک در متلبآموزش متلب, آموزش matlab, آموزش نرم افزار مهندسی, دروس عمومی, محاسبات عددی

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
در صورتی که در دستورات save و load ، هیچ آدرسی را مشخص نکنیم ، save و یا load کردن فایل ها در فولدر مشخص شده در پنجره Current Folder صورت می گیرد و فایل ها در آن محل ذخیره و یا بازخوانی می شوند . روش ساده برای تغییر این فولدر ، کلیک بر روی بالای پنجره و تغییر مسیر به صورت دستی می باشد اما ممکن است در برنامه ای مجبور شویم که فایل هایی را در فولدرهای مختلف save و یا load کنیم بنابراین باید این عمل را با دستوراتی در وسط برنامه اجرا کنیم . دستور لازم برای تغییر فولدر مربوط به Current Folder ، دستور cd می باشد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

فرض کنید بخواهیم آدرس فولدر مربوط به Current Folder را به C:\Project تغییر دهیم ، می نویسیم :

cd C:\Project

نتیجه :

چنانچه به آدرس بالای پنجره Current Folder نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که آدرس آن به آدرس C:\Project تغییر یافته است .

دقت داشته باشید که چنانچه در مثال فوق ، فولدر C:\Project وجود نداشته باشد آنگاه نرم افزار متلب یک پیغام خطا را نمایش خواهد داد .


برچسب‌ها: اسلاید آموزش مطلب, اسلایدها و اورپوینتهای آموزش متلب, جزوه مقدماتی سیمولینک متلب, جزوه واسلاید اموزشی, جزوه آموزش مطلب, دانلود

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
قبلا دستور imagesc را معرفی کردیم و شرح دادیم که چگونه این دستور برای نمایش مقادیر عناصر یک ماتریس به صورت یک تصویر به کار می رود . اما در برخی مواقع نیاز داریم که نحوه تغییرات عناصر ماتریس را در حین اجرای برنامه (معمولا درون حلقه های for) به صورت تصاویر پشت سرهم که به صورت یک فیلم در می آیند مشاهده کنیم . البته باید توجه داشته باشید که فایلی با فرمت های رایج فیلم در خروجی نخواهیم داشت و تنها نحوه مشاهده عکس ها را به گونه ای تنظیم می کنیم که همچون یک فیلم قابل مشاهده باشد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

با دستور (10,10) ones یک ماتریس با 10 ردیف و 10 ستون می سازیم که تمامی عناصر آن برابر 1 باشد . تغییرات عناصر ماتریس به این صورت است که در هر گام از حلقه با پارامتر p ، مقدار عددی هر عنصر ماتریس در مجموع شماره سطر و شماره ستون خود ضرب می شود . دستور imagesc مقادیر عناصر ماتریس را به صورت یک تصویر نمایش می دهد و دستور colorbar برای این است که رنگ متناظر با هر عدد در کنار تصویر نمایش داده شود . نقش دستور (0.02)pause بسیار مهم است ، این دستور باعث می شود که نرم افزار متلب ، در اجرای ادامه برنامه ، زمانی برابر با 0.02 ثانیه توقف داشته باشد زیرا اگر این توقف وجود نداشته باشد آنگاه زمان نمایش تصاویر به صورت پی در پی آنقدر سریع است که دیگر نمی توانید تغییرات عناصر ماتریس را مشاهده کنید . برای سریع تر دیدن تغییرات می توانید عدد درون پرانتز مربوط به دستور pause را کاهش دهید .

clear all
A=ones(10,10);
for p=1:2
  for m=1:10
    for n=1:10
      A(m,n)=A(m,n)*(m+n);
      imagesc(A)
      colorbar
      pause(0.02)
    end
  end
end

نتیجه :

متلب پنجره ای را باز کرده و نحوه تغییرات عناصر ماتریس A به صورت یک فیلم نمایش داده می شود . 2 تا از عکس ها را برای نمونه در زیر نمایش می دهیم :

(matlab) آموزش متلب

(matlab) آموزش متلب

مثال :

در همان مثال قبل می توانیم زمان مشاهده تصویر تغییرات را زمانی بگیریم که یک بار تمامی عناصر ماتریس ، مقادیر جدیدی پیدا کرده اند . برای این منظور محل دستور های مخصوص نمایش تصویر را باید تغییر دهیم . همچنین حداکثر میزان پارامتر p را به 15 تغییر می دهیم .

clear all
A=ones(10,10);
for p=1:15
  for m=1:10
    for n=1:10
      A(m,n)=A(m,n)*(m+n);
    end
  end
  imagesc(A)
  colorbar
  pause(0.02)
end

نتیجه :

متلب پنجره ای را باز کرده و نحوه تغییرات عناصر ماتریس A را (پس از هر بار تغییر کامل ماتریس) به صورت یک فیلم نمایش می دهد .ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
معمولا در برنامه های کاربردی که با متلب می نویسیم پیش می آید که بخواهیم روز و یا ساعت اجرای برنامه را بدانیم . مثلا اگر بخواهیم با متلب یک برنامه جعبه لایتنر بنویسیم باید بدانیم که هر فلش کارت آخرین بار در چه روزی مشاهده شده است . متلب برای اینگونه موارد ، دستوراتی را در نظر گرفته است که در ادامه آنها را توضیح می دهیم :

دستور clock :

دستور clock ، مقدار سال ، ماه ، روز، ساعت ، دقیقه و ثانیه را برای لحظه اکنون به صورت یک بردار نشان می دهد . ترتیب این مقادیر در بردار خروجی به صورت زیر می باشد :

[year month day hour minute seconds]

مثال :

A=clock

نتیجه :

A =
 
 1.0e+003 *
 
  2.0120  0.0050  0.0270  0.0090  0.0170  0.0264

در نتایج فوق همان طور که می بینید قبل از خط نمایش مقادیر عناصر بردار ، عبارت 1.0e+003 * نوشته شده است که معنای آن این است که مقادیری که نمایش داده شده اند بر 1000 تقسیم شده اند تا نمایش آنها راحت تر باشد بنابراین مثلا برای دانستن مقدار سال باید عدد 2.012 را در 1000 ضرب کنیم که نتیجه می شود سال 2012 .

دستور date :

این دستور تاریخ امروز را به صورت یک رشته نمایش می دهد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

date

نتیجه :

ans =
 
27-May-2012

دستور today :

این دستور تعداد روزهای گذشته از تقویم میلادی تا به امروز را به صورت یک عدد محاسبه می کند .

مثال :

می خواهیم بدانیم که امروز چندمین روز از تقویم میلادی می باشد . می نویسیم :

today

نتیجه :

ans =
 
   735016

در واقع عدد فوق تعداد تمامی روزهایی می باشد که از تقویم میلادی گذشته است . مثلا امروز تاریخ 2012/05/27 میلادی می باشد بنابراین عدد فوق باید به طور تقریبی برابر حاصل اجرای دستور زیر باشد :

(2011*365)+(5*30)+27

نتیجه :

ans =
 
   734192

همان طور که مشاهده می کنید عبارت بالا تنها یک تقریب است که عملکرد دستور today را متوجه شوید اما دستور today عددی را که بر می گرداند کاملا دقیق است .

دستور datenum :

قبلا شرح دادیم که دستور today عدد مربوط به تعداد روزهای گذشته از تقویم میلادی تا به امروز را حساب می کند . اما ممکن است بخواهیم تعداد روزها را برای یک تاریخ مشخص که در ذهن داریم محاسبه کنیم . برای این منظور می توانیم از دستور datenum استفاده کنیم . این دستور مخفف date number می باشد . در دستور datenum تاریخ مد نظرمان را به شکل های مختلفی می توانیم مشخص کنیم که عبارتند از :

شکل اول : دریافت عدد روز و ماه و سال به صورت جداگانه

مثال :

A=datenum(2012, 05, 27)

همان طور که مشاهده می کنید ابتدا باید سال ، بعد ماه و در آخر روز را برای دستور datenum مشخص کنیم .

نتیجه :

A =
 
   735016

شکل دوم : به صورت کاملا عددی ( مثل : 27.05.2012 )

مثال :

A=datenum('27.05.2012', 'dd.mm.yyyy')

نتیجه :

A =
 
   735016

دقت شود که با عبارت 'dd.mm.yyyy' در واقع ترتیب به کار رفته برای روز ، ماه و سال را مشخص کرده ایم . d حرف اول کلمه day ، m حرف اول کلمه month و y حرف اول کلمه year می باشد .

شکل سوم : ماه به صورت نام ( مثل : 27-May-2012 )

مثال :

A=datenum('27-May-2012', 'dd-mmm-yy')

نتیجه :

A =
 
   735016


ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
استفاده از Help متلب می تواند در موارد مختلف به شما کمک کند . در اینجا می خواهم نکته ای را به شما بگویم که بسیار مهم است : (( Help متلب در برخی مواقع بهترین انتخاب نیست ! ))

بله درست خواندید . گاهی اوقات Help متلب می تواند بسیار آزاردهنده باشد و آن زمانی است که شما می خواهید دستوری را برای یک عمل خاص بیابید اما نام آن دستور را نمی دانید و مجبورید با کلماتی که آن عمل خاص را توصیف می کنند به جستجو بپردازید . به دلیل حجم زیاد دستورها و ابزارهای مختلف متلب باید خوش شانس باشید که کلمه درست را بیابید و با آن کلمه نام دستور مورد نظرتان را پیدا کنید . در این گونه موارد اگر از جستجو در Help متلب خسته شدید ، در اینترنت به جستجو بپردازید و در کتاب های آموزش متلب در فصل هایی جستجو کنید که حدس می زنید آن دستور در آنها کاربرد دارد .

اما زمانی که نام دستور را بدانید ، Help متلب مرجع بسیار مناسبی است زیرا نحوه دقیق استفاده از آن دستور و همچنین دستورهای با عملکرد مشابه آن دستور را به شما نشان خواهد داد .

باز کردن پنجره Help متلب :

در پنجره اصلی نرم افزار متلب از منوی Help ، گزینه Product Help را انتخاب کنید . پنجره Help متلب باز می شود . در پنجره Help قسمتی برای جستجو وجود دارد که می توانید با آن کلمه یا کلمات مورد نظر خود را وارد کرده و به جستجو در صفحات Help متلب بپردازید .

نحوه دیدن صفحات Help متلب با دستور help :

تنها کافی است که در پنجره Command تایپ کنید :

help

و سپس کلید enter از کیبورد را فشار بدهید . لیستی از صفحات Help متلب به صورت لینک در پنجره Command نمایش داده می شود و می توانید بر روی آنها کلیک کرده و مطالب مورد نظر خود را مشاهده کنید .ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
مواردی پیش می آید که شما نیاز به یک یا چند عدد تصادفی در برنامه خود دارید . متلب دستوراتی دارد که با آنها می توانید اعدادی تصادفی ایجاد کنید .

دستور rand :

این دستور قادر است اعداد تصادفی در بازه (0,1) بسازد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=rand(2,3)

نتیجه :

A =
 
  0.2785  0.9575  0.1576
  0.5469  0.9649  0.9706

دستور (2,3)rand ، ماتریسی با 2 ردیف و 3 ستون می سازد که عناصر آن به صورت اعداد تصادفی در بازه (0,1) انتخاب شده اند .

اگر درون پرانتز دستور rand تنها یک عدد بنویسیم ، مثلا (2)rand ، آنگاه دستور rand تعداد ردیف و تعداد ستون ها را برابر آن عدد می گیرد . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A=rand(2)

نتیجه :

A =
 
  0.9572  0.8003
  0.4854  0.1419

مشاهده می کنید که ماتریس دارای 2 ردیف و 2 ستون می باشد .

ایجاد اعداد تصادفی در بازه ای غیر از (0,1) با دستور rand :

برای آنکه اعداد تصادفی در بازه ای غیر از بازه (0,1) باشد تنها کافی است که از یک فرمول ساده استفاده کنیم . اگر اعداد تصادفی در بازه (0,1) را داشته باشیم آنگاه با فرمول به کار رفته در مثال زیر می توانیم اعداد تصادفی در بازه (a,b) بسازیم :

مثال :

فرض کنید بخواهیم ماتریسی حاوی اعداد تصادفی در بازه (8,12) بسازیم ، می نویسیم :

a=8;
b=12;
A=a+(b-a)*rand(2,3)

نتیجه :

A =
 
  9.6870  11.1688  10.6230
  11.6629  11.8380  8.1428


ارسال توسط بهرامی
در متلب با استفاده از دستور imagesc می توانید مقادیر یک ماتریس را به صورت یک تصویر مشاهده کنید . در واقع متلب هر یک از عناصر ماتریس را به صورت یک نقطه در نظر می گیرد و سپس بر اساس مقدار آن نقطه ، رنگی را به آن اختصاص می دهد و بنابراین با کنارهم قرار دادن این نقاط ، تصویری از مقادیر عناصر ماتریس حاصل می شود . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

clear all
A=zeros(10,10);
for m=1:10
  for n=1:10
    A(m,n)=m+n;
  end
end
A
imagesc(A)

شرح کد :

دستور (10,10)Zeros ماتریسی با 10 ردیف و 10 ستون می سازد که تمامی مقادیر عناصر آن برابر صفر می باشد . سپس با استفاده از دو حلقه تو در توی for ، مقدار هر عنصر ماتریس را برابر مجموع شماره ردیف آن و شماره ستون آن قرار داده ایم . دقت شود که در خطی تنها نام متغیر A را نوشته ایم و این برای این است که ماتریس متناظر با آن در صفحه Command نمایش داده شود . دستور imagesc مقادیر ماتریس A را به صورت یک تصویر رنگی نمایش می دهد .

نتیجه :

A =
 
   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13
   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14
   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

و تصویری از مقادیر ماتریس A به شکل زیر نمایش داده می شود :

(matlab) آموزش متلب

تغییر رنگ های مورد استفاده در دستور imagesc :

همان طور که گفتیم دستور imagesc به هر مقدار ، رنگی را اختصاص داده است اما شاید بخواهیم رنگ های دیگری برای تصویر انتخاب کنیم . برای این منظور باید پس از دستور imagesc از دستور colormap استفاده کنیم . مثال قبل را این بار به گونه ای تغییر می دهیم که مقادیر ماتریس به صورت سیاه و سفید نمایش داده شوند :

مثال :

A=zeros(10,10);
for m=1:10
  for n=1:10
    A(m,n)=m+n;
  end
end
A
imagesc(A)
colormap(gray)

شرح کد :

پس از دستور imagesc از دستور colormap با مشخصه gray استفاده شده است که باعث می شود دستور imagesc تصویر مقادیر ماتریس A را به صورت سیاه و سفید نمایش بدهد .

نتیجه :

A =
 
   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13
   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14
   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

و تصویر ماتریس A به صورت زیر نمایش داده می شود :

(matlab) آموزش متلب

برای دستور colormap می توانیم مشخصه های مختلفی با رنگ های مختلف تعریف کنیم که لیست آنها و رنگ های معادلشان ، در زیر نمایش داده شده است :

(matlab) آموزش متلب

اگر پس از دستور imagesc ، دستور colormap نوشته نشود ، متلب به صورت خودکار گزینه jet را برای colormap در نظر می گیرد .

نمایش مقدار متناظر با هر رنگ در تصویر :

در تصویر مثال قبل نمی توانیم تشخیص بدهیم که هر رنگ چه مقدار عددی را نشان می دهد . برای مشخص شدن مقدار متناظر با هر رنگ ، بایدپس از دستور imagesc ، از دستور colorbar استفاده کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

تنها به کد مثالی که قبلا شرح دادیم ، دستور colorbar را اضافه می کنیم :

A=zeros(10,10);
for m=1:10
  for n=1:10
    A(m,n)=m+n;
  end
end
A
imagesc(A)
colorbar

نتیجه :

A =
 
   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11
   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13
   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14
   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

و این بار در کنار تصویر ساخته شده ، یک نوار رنگی نمایش داده شده است که مقدار عددی متناظر با هر رنگ را نمایش داده است :

(matlab) آموزش متلب

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
نرم افزار متلب دارای یک مرورگر اینترنت می باشد که با آن می توانید سایت های اینترنتی را مشاهده کنید . برای آنکه مرورگر اینترنت متلب باز شود تنها کافی است که دستور مثال زیر را اجرا کنید :

مثال :

web

نتیجه :

مرورگر اینترنت متلب باز می شود و شما چنانچه به اینترنت متصل باشید می توانید در اینترنت به گشت و گذار بپردازید و احتیاجی به نصب یک مرورگر اینترنت دیگر ندارید .

چنانچه بخواهید مرورگر اینترنت متلب باز شده و صفحه خاصی از اینترنت را نمایش بدهد باید آدرس آن صفحه اینترنتی را پس از web بنویسید . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

web http://www.kelidestan.com

نتیجه :

متلب مرورگر اینترنت خود را باز کرده و محتویات آدرس http://www.kelidestan.com را نمایش می دهد (به شرط متصل بودن به اینترنت) .ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
فرض کنید در یکی از درایوهای ویندوز خود عکسی دارید که می خواهید به وسیله نرم افزار متلب بر روی آن عکس تغییراتی را اعمال کنید . مسلما قبل از هر چیز نیاز دارید که آن عکس را در نرم افزار متلب وارد کنید . برای این منظور می توانید از هر یک از روش های زیر اقدام کنید :

روش اول :

در پنجره اصلی متلب ، بر روی گزینه Open file (به شکل ) کلیک کنید . در پنجره ای که باز می شود گزینه Files of type برابر All MATLAB files قرار داده شده است ، باید این گزینه را به All Files تغییر دهید تا بتوانید هر نوع فایلی را انتخاب کنید (مثلا عکسی با فرمت jpeg) . سپس فایل خود را یافته و بر روی گزینه Open کلیک کنید . پنجره ای به شکل زیر باز می شود :

(matlab) آموزش متلب

در این مرحله متلب می خواهد اطلاعات عکس شما را در متغیری ذخیره کند . اگر نام عکس شما یک نام مجاز برای متلب باشد ، متلب همان نام را برای متغیر انتخاب می کند و اگر نام غیر مجاز باشد ، متلب آن را تغییر می دهد . مثلا اگر عکسی با نام 1.jpeg را انتخاب کرده باشید متلب نام x1 را برای متغیر انتخاب می کند .

شما می توانید بر روی نام انتخاب شده دو بار کلیک کنید و نامی دیگر را انتخاب نمایید . پس از انتخاب نام مورد نظر خود ، بر روی گزینه Finish کلیک کنید تا پنجره بسته شود .

برای آن که عکس خود را در متلب مشاهده کنیم ، دستور زیر را اجرا می کنیم (برای متغیر با نام x1) :

image(x1)
title 'x1' 
axis off     
axis image

نتیجه :

متلب پنجره ای را باز کرده و عکس مورد نظرمان را نمایش می دهد .

روش دوم : استفاده از دستور imread

در این روش نیز اطلاعات عکس در متغیری ذخیره خواهد شد و تنها تفاوت با روش قبل این است که باید آدرس عکس مورد نظر را به طور دقیق در دستور imread بنویسید . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

A = imread('c:\1.jpg');

نتیجه :

متلب متغیری با نام A ایجاد می کند که حاوی اطلاعات عکس می باشد . برای مشاهده عکس در متلب ، کدهای زیر را اجرا می کنیم :

image(A)
title 'A' 
axis off     
axis image 

نتیجه :

متلب پنجره ای را باز کرده و عکس را نمایش می دهد .ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱
فایل های عکس درون ویندوز را به دو روش می توانیم باز کنیم . روش اول این است که فایل در درون خود نرم افزار متلب باز شود که برای مواردی مفید است که بخواهیم با دستوراتی ، تغییرات مورد نظر خود را بر عکس اعمال کنیم . روش دوم این است که عکس توسط برنامه ای باز شود که خود ویندوز برای آن نوع فایل تعیین کرده است که این مورد نیز می تواند در ساخت برنامه های کاربردی توسط متلب ، مفید واقع شود .

در ادامه دستورات مربوط به این دو روش را شرح خواهیم داد .

باز کردن عکس به وسیله خود نرم افزار متلب :

چنانچه بخواهیم که عکس به وسیله خود نرم افزار متلب باز شود باید از دستور open استفاده کنیم . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

open('c:\1.jpg')

نتیجه :

متلب پنجره ای را باز کرده و عکس مورد نظر را نمایش می دهد .

باز کردن عکس به وسیله نرم افزارهای ویندوز :

چنانچه بخواهیم عکس یا هر فایل دیگر در برنامه ای باز شود که ویندوز برای آن مشخص کرده است (نه در متلب) ، باید از دستور winopen استفاده کنید . به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

winopen('c:\1.jpg')

نتیجه :

عکس 1.jpg در برنامه ای که ویندوز برای باز کردن عکس ها مشخص کرده است باز می شود . دقت کنید که آدرس محل عکس را درون علامت ' گذاشته ایم .


برچسب‌ها: peaks, meshgrid, mesh, contour, meshc, surf

ارسال توسط بهرامی

اسلایدر

دانلود فیلم