در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک (کرمان-اردیبهشت ۸۷)، مقاله ای تحت عنوان زیر ارائه شده است.

بررسی اثر مشخصات هندسی و پارامترهای جریان در یک کانل موج دار بر انتقال حرارت

چکیده مقاله:

انتقال حرارت در جریان داخلی در یک کانال همگرا-واگرا با دیواره‌منحنی شکل، با استفاده از روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. آثار مشخصات هندسی موج سینوسی در کانال موجدار، همچون طول موج، دامنه موج و پارامترهای جریان همچون عدد رینولدز و عدد پرانتل جریان ورودی، بر روی عدد ناسلت و ضریب اصطکاک بررسی شده است. نتایج نشان می‌‌دهد که عدد ناسلت و ضریب اصطکاک با افزایش نسبت دامنه-طول موج کوچک، قابل ملاحظه نیست. همچنین انتظار می‌رود که با افزایش نسبت دامنه-طول موج نفوذ حرارت به داخل جریان افزایش یابد. چنانچه سیال داخل کانال هوا باشد، با افزایش عدد رینولدز جریان، نسبت انتقال حرارت به افت اصطکاکی افزایش می‌یابد. اما اگر سیال داخل کانال آب باشد، با افزایش عدد رینولدز جریان، فقط هنگامی که نسبت دامنه-طول موج، ۱/۰ باشد، نسبت انتقال حرارت به افت اصطکاکی افزایش می‌یابد و به ازای نسبت‌های دامنه-طول موج ۲/۰ و ۳/۰، با افزایش عدد رینولدز، نسبت انتقال حرارت به افت اصطکاکی کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی:

انتقال حرارت جابجایی اجباری - جریان آرام - کانال موجدار

 

مدل شبکه‌بندی شده


 

نتیجه‌گیری

انتقال حرارت جابجایی برای جریان داخل کانال موجدار به صورت عددی بررسی شد. نتایج نشان داد که جریان داخل کانال موج‌دار داری الگوی بسیار پیچیده‌ای می‌باشد. منحنی‌های هارمونیک ضریب اصطکاک سطحی محلی و عدد ناسلت محلی در نسبت‌های دامنه به طول موج‌های کوچک و با اعداد رینولدز پایین دارای فرکانس یکسانی نسبت به سطح موج‌دار می‌باشند. بزرگترین ناحیه‌ی جریان برگشتی در اعداد رینولدز بالا اتفاق می‌افتد و سبب می‌شود که منحنی‌های هارمونیک ضریب اصطکاک موضعی و عدد ناسلت نسبت به سطح موجدار در نواحی واگرایی نسبت به نواحی همگرایی هر موج متفاوت باشد. در ناحیه‌ی واگرایی، نقاط ماکزیمم ضریب اصطکاک سطحی و عدد ناسلت در نزدیکی نقاط ماکزیمم سطح موج‌دار اتفاق می‌افتد و مستقل از نسبت دامنه به طول موج و عدد رینولدز است. مقادیر مینیمم ضریب اصطکاک و عدد ناسلت در فاصله‌ی کمی از ناحیه‌ی ماکزیمم هر موج در پایین دست و بالا دست آن قرار دارد. اگرچه این فاصله یعنی فاصله از نواحی ماکزیمم سطح موج‌دار با افزایش نسبت دامنه به طول موج افزایش می‌یابد، عدد ناسلت محلی در ناحیه‌ی همگرایی کانال موج‌دار افزایش یافته و یک تغییر کوچک در ناحیه‌ی واگرایی سطح را نشان می‌دهد. در کانال موج‌دار با نسبت دامنه موج به طول موج ۱/۰، به ازای رینولدزهای ۵۰۰ و ۷۰۰ بیشترین نرخ انتقال حرارت در اختلاف فاز ۹۰ درجه بین سطح بالا و پایین، مشاهده می‌شود. کانال‌های موج‌داری که دارای نسبت دامنه به طول مجو بزرگ هستند، ابزار مناسبی برای انتقال حرارت موثرتر می‌باشند. مخصوصاً در اعداد رینولدز بالا. به ازای نسبت دامنه به طول موج ۱/۰، در هر دو عدد پرانتل با افزایش رینولدز، عدد C افزایش می‌یابد. اما هنگامی که نسبت دامنه به طول موج به ۲/۰ و ۳/۰ افزایش می‌یابد، وقتی عدد پرانتل برابر ۷۴۴/۰ باشد، با افزایش عدد رینولدز، مقدار عدد C افزایش می‌یابد، اما وقتی عدد پرانتل برابر 99/6 باشد، افزایش عدد رینولدز مقدار عدد C کاهش می‌یابد و این کاهش بسیار پرشیب می‌باشد. به ازای هر ۳ نسبت دامنه به طول موج در هر دو عدد پرانتل با افزایش عدد رینولدز عدد C افزایش می‌یابد. با بکار بردن سطح موج‌دار با نسبت دامنه به طول موج کم به جای سطح صاف، میانگین ناسلت و میانگین ضریب اصطکاک، هر دو تقریباً به یک میزان افزایش می‌یابد ولی در صورتی که نسبت دامنه به طول موج افزایش یابد و به ۳/۰ برسد، عدد بی‌بعد C که نسبت افزایش انتقال حرارت به افزایش توان مصرفی در اثر اصطکاک می‌باشد، افزایش می‌یابد و در واقع به کار بردن سطح موج‌دار مقرون به صرفه خواهد بود.


این پروژه با استفاده از نرم‌افزار دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics-CFD) انجام شده و نتایج آن نیز با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده‌اند...

متن کامل این مقاله را می‌توانید از سایت سیویلیکا دریافت نمایید:

http://www.civilica.com/Paper-ISME16- ISME16_235.html
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
مروری بر مدل ذوب وانجماد و محدودیت های آن

فلوئنت برای جریان سیال شامل ذوب یا انجماد که در یک دما( در یک فلز خالص) و یا در یک رنج دمایی( در چند آلیاژ) اتفاق می افتد مورد استفاده واقع شود. فلوئنت به جای استفاده از روش پیشین جامد-مایع از روش فرمول بندی آنتالپی-خلل و فرج استفاده می کند. ناحیه خمیری جامد-مایع مربوط به ناحیه دارای خلل و فرج با خلل و فرجی مساوی با کسری از سیال است و ترمهای چاه ممنتوم مناسب به معادلات ممنتوم برای محاسبه افت فشار که به علت وجود ماده جامد است، اضافه می شوند. چاه ها همچنین به معادلات توربولانس برای محاسبه کاهش تخلخل در ناحیه جامد اضافه می شوند. 

فلوئنت امکانات زیر را برای مدل کردن ذوب و انجماد فراهم می کند.

·   محاسبه ذوب و انجماد جامد-مایع در فلز خالص به خوبی آلیاژ های دوتایی

·   مدل کردن فرایند ریخته گری پیوسته (خمیدگی ماده جامد در خارج از حوزه)

·   مدل کردن مقاومت تماسی حرارتی بین ماده جامد شده و دیوار

·   پیش پردازش روابط مربوط به ذوب و انجماد

این امکانات به فلوئنت این اجازه را می دهد که مسائل ذوب و انجماد را در رنج های وسیعی شامل ذوب شدن، یخ زدن، رشد کریستال و جوشکاری پیوسته را انجام دهد. روابط فیزیکی استفاده شده برای این محاسبات در بخش های بعدی شرح داده شده است و ساختاری که با آن این نوع ،رایند ها شبیه سازی می شود توضیح داده شده است.

1-1. محدودیت ها

همانطور که در بخش قبل اشاره شد فلوئنت می تواند ذوب و انجماد را به خوبی آلیاژها برای فلزات خالص نیز انجام دهد. در برابر کسر حجمی مایع روابط دمایی استفاده شده در فلوئنت یک نقش اهرمی را دارد. روابط دیگری نیز امکانش وجود دارد اما نه به درستی روابط که در فلوئنت ارائه شده است.

محدودیت های که در مدل کردن فرآیند ذوب وانجماد در فلوئنت وجود دارد به صورت زیر است.

· مدل کردن فرآیند ذوب وانجماد فقط با حلگر Segregated قابل انجام است و نمی توان از حلگر Coupled استفاده کرد.

· این مدل برای جریان های قابل تراکم نمی تواند به کار رود.

·نمی توان هر نوع انتقال بخصوصی یا هر نوع جریان واکنشی را در ترکیب با فرآیند ذوب وانجماد به کار برد.

·در جریان های چند فازی فقط مدل VOF می تواند با مدل ذوب وانجماد به کار رود.

· نمی توان خصوصیات جداگانه ای برای ماده جامد و سیال داشته باشیم.

 

2. تئوری مدل ذوب و انجماد

تکنیک enthalpy-porosity در فلوئنت برای فرآیند ذوب و انجماد به کار میرود. در این تکنیک شیار های سطح مشترک ذوب به طور دقیق قابل پی گیری نیستند. در عوض یک کمیتی به نام کسر حجمی که به جزئی از سلول ها که دارای شکل مایع هستند و دارای پیوند با دیگر سلول ها هستند  اشاره می کند. کسر حجمی محاسبه شده در هر عمل متقابل براساس بالانس آنتالپی است.

ناحیه خمیری ناحیه ای است که در آن کسر حجمی بین صفر و یک است. ناحیه خمیری به عنوان یک محیط خلل وفرج کاذب که ضریب تخلخل از صفر تا یک ماده جامد مدل شده است. وقتی که مواد کاملا جامد هستند در یک سلول خلل و فرج صفر است و همچنین سرعت به صفر افت پیدا میکند

مرجع: http://sciencemechanics.blogfa.com


برچسب‌ها: پروژه فلوئنت, پروژه fluent, آموزش فلوئنت, آموزش FLUENT, مدل سازی ذوب و انجماد در فلوئنت

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱


Fluent


در این آموزش یک صفحه ای شما با نحوه نصب نرم افزار آشنا میشید که مراحل رو به ترتیب برای شما شرح داده.


دانلود آموزش نصب فلوئنت

دانلود مطلب آموزشی

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.comبرچسب‌ها: پروژه فلوئنت, پروژه fluent, آموزش فلوئنت, آموزش FLUENT, اموزش نصب نرم افزار فلوئنت

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
با سلام

امروز یه آموزش از فلوئنت 12 برای شما دوستان خوب آماده کردم این آموزش بر پای Ansys 12  تنظیم شده همانطور که می دانید در نسخه 12 Ansys نرم افزار Fluent هم اضافه شده که  آموزش استفاده از آنرا برای شما آماده کردم جالب توجه که دیگر نیاز به Gambit در این نسخه ندارید و با AnsysWork bench می توانید مدل خود تان را بسازید. برای اطلاعات بیشتر فایل آموزشی را دانلود کنید

دانلود کنید.

دانلود فایل آموزشی (MultiMedia )

پسورد : www.menoblog.blogfa.com


برچسب‌ها: پروژه فلوئنت, پروژه fluent, آموزش فلوئنت, آموزش, آموزش فلوئنت 12 flent, FLUENT

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
در این قسمت تحلیل محفظه احتراق دریک میکروتوربین با فلونت را می توانید دانلود کنید

دانلود

 

احتراقـ-cfdـcombustion chamber
برچسب‌ها: پروژه فلوئنت, پروژه fluent, آموزش فلوئنت, آموزش, FLUENT, احتراق, cfd, combustion chamber

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
در این قسنت مقاله انالیز کمپرسورهای محوری را برای دانلود گذاشته ام می تونید از لینک زیر دانلود کنید

دانلود

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.com
برچسب‌ها: دانلود پروژه اماده سی اف دی, دانلود پروژه رایگان سی اف دی, دانلود پروژه امادهCFD

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی

يكي از مزيتهاي نرم‌افزار فلوئنت، جامع بودن شرائط مرزي موجود در اين نرم‌افزار مي‌باشد. خوشبختانه در اين نرم‌افزار، تقريباً تمامي شرائط مرزي موجود در نظر گرفته شده است. البته در نسخه 6 نرم‌افزار فلوئنت قابليتهاي جديدي در تعريف شرائط مرزي نسبت به نسخه 5.23 اين نرم‌افزار وجود دارد. در اين فصل سعي شده تا انواع شرائط مرزي موجود در اين نرم‌افزار بهمراه تئوري و راهكارهاي استفاده از آنها و همچنين قابليتهاي اضافه شده به نسخه 6 اين نرم‌افزار، بطور كامل تشريح گردد.

 

دریافت  فایل آموزش

 جهت استفاده  به برنامه های  Adobe Acrobat Reader نیاز دارید.

 نظر خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات در آخر همین صفحه بیان بفرمایید .

منبعارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
Read more:Mec20.blogfa.com مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان 87 - مدل نرم افزار فلوئنت
مهندسی مکانیک سمنان
Under Creative Commons License: Attribution

تا مدل برای نرم افزار فلوئنت برای اونایی که میخوان این نرم افزار رو یاد بگیرن

 

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.comبرچسب‌ها: فلونت, آشنایی با نرم افزار FLUENT, کاربرد نرم افزار FLUENT, معرفی نرم افزار فلوئنت, فلوینت, کاربرد نرم افزار فلوئنت, دانلود فیلم آموزش نرم افزار فلوئنت

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

گزارش کارآموزی رشته مهندسی مکانیک (سیالات)

موضوع : سیستم های تبادل حرارت

دریافت (پسورد www.itline.ir )
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
کتاب نکات کلیدی درس مکانیک سیالات توسط بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در ۱۴ صفحه، جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد نوشته شده و شامل نکات، فرمول های مربوط به این درس می باشد.

http://s2.picofile.com/file/7324627090/arshad_rozblog_com.rar.html

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.com
ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

نرم‌افزار فلوئنت (FLUENT)، ‌اوج هنر برنامه‌نویسی برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. این نرم‌افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می‌سازد. نوع مش‌های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم افزاری شامل شبکه‌هایی با المان‌های مثلثی و چهارضلعی (برای هندسه‌های دوبعدی) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی یا گوه‌ای (برای هندسه‌های سه‌بعدی) می‌باشد. همچنین فلوئنت به کاربر اجازه‌ی بهبود شبکه (مثلا ریز کردن یا درشت کردن شبکه در مرزها و مکان‌های لازم در هندسه) را می‌دهد.

این بهینه‌سازی برای حل و شبکه، ‌قابلیتی در اختیار کاربر قرار می‌دهد که نتایج را در ناحیه‌هایی که دارای گردابه‌های بزرگ (مانند لایه‌ی مرزی و ...) باشند،‌دقیق‌تر سازد. این قابلیت‌ها مدت زمانی را که برای تولید یک شبکه‌ی خوب احتیاج می‌باشد در مقایسه با حل در شبکه‌های ساخت‌یافته به صورت قابل ملاحظه‌آی کاهش می‌دهد.

این نرم‌افزار با زبان برنامه‌نویسی C نوشته شده است و از تمامی توان و قابلیت انعطاف این زبان بهره می‌برد. نتیجتا این نرم‌افزار استفاده از حافظه‌ی دینامیک، ساختار مناسب داده‌ها و اطلاعات و کنترل انعطاف‌پذیر محاسبات را ممکن می‌سازد.

نرم‌افزار فلوئنت FLUENT

ساختار برنامه

گروه نرم‌افزاری فلوئنت دربرگیرنده‌ی محصولات زیر می‌باشد:

 • FLUENT: حلال؛
 • prePDF: پیش‌پردازنده برای مدل کردن احتراق در فلوئنت؛
 • Tgrid: پیش‌پردازنده‌ی کمکی که امکان تولید مش‌های حجمی را فراهم می‌کند؛
 • فیلترها: برای وارد کردن (یا خارج کردن) فایل‌ها به (یا از) فلوئنت از مش‌هایی با المان‌های سطحی و حجمی از نرم‌افزارهای CAD/CAE (مانند نرم‌افزارهای ANSYS، I-DEAS، NASTRAN، PATRAN، Solid work، AutoCAD و ...).

هندسه و شبکه را می‌توان توسط نرم‌افزار پیش‌پردازنده‌ی گمبیت (GAMBIT) تولید کرد. همچنین می‌توان از نرم‌افزار پیش‌پردازنده‌ی Tgrid برای تولید مش‌های مثلثی و مش‌های حجمی چهاروجهی و شش‌وجهی از مش‌های مرزی موجود (که توسط نرم‌افزار گمبیت یا توسط نرم‌افزار CAD/CAE به وجود آمده‌اند) استفاده کرد.

همچنین ممکن است شبکه توسط نرم‌افزارهای ANSYS، یا I-DEAS و یا MSC/ARIES، MCS/PATRAN، MSC/NASTRAN تولید شود.

قابلیت‌ها و توانایی‌های نرم‌افزار فلوئنت

نرم‌افزار فلوئنت قابلیت شبیه‌سازی و مدل کردن موارد زیر را دارد:

 • جریان در هندسه‌های پیچیده‌ی دوبعدی و سه‌بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساخت‌یافته و بهینه‌سازی و حل شبکه،
 • جریان تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر
 • تحلیل پایا (Steady) یا گذرا (Transient)
 • جریان‌های لزج، آرام و متلاطم
 • سیال‌های نیوتنی و غیرنیوتنی
 • انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری
 • ترکیب انتقال حرارت جابجایی/هدایتی
 • انتقال حرارت تشعشعی
 • مدل فریم‌های چرخان یا ساکن
 • مش‌های لغزان و مش‌های متحرک
 • واکنش‌های و ترکیبات شیمیایی،‌شامل احتراق و مدل‌های واکنشی
 • افزودن ترم‌های احتیاری حجمی از گرما، جرم،‌مومنتوم، ‌اغتشاش و ترکیبات شیمیایی
 • محاسبات لاگرانژی برای تغییر فاز از ذرات/قطرات کوچک/حباب‌ها یا شامل ترکیبی از همه‌ با فاز یکنواخت
 • جریان در محیط متخلخل
 • مبدل‌های حرارتی، فن‌ها، رادیاتورها و بازده آن‌ها
 • جریان‌های دوفازی و چندفازی
 • جریان‌های سطح آزاد با شکل‌های سطح پیچیده

نمونه‌ای از توزیع فشار استاتیک بر روی سطح یک پمپ روتوری در نرم‌افزار فلوئنت

نمونه‌ای از توزیع فشار استاتیک بر روی سطح یک پمپ روتوری در نرم‌افزار فلوئنت

بازه‌ی کاربرد نرم‌افزار فلوئنت

توانایی‌های گفته شده در بالا اجازه می‌دهد که فلوئنت در بازه‌ی بسیار بزرگی از صنایع شامل موارد ذیل به کار گرفته شود:

 • صنایع هوافضا
 • توربوماشین‌ها
 • کاربرد در تجهیزات پروسس و پتروشیمی
 • تولید انرژی و توان
 • نفت و گاز
 • کاربردهای محیطی (تغییرات وضع آب و هوا)
 • صنایع خودرو
 • مبدل‌های حرارتی
 • الکترونیک (نیمه‌هادی‌ها و همچنین خنک‌سازی قطعات الکترونیک)
 • تهویه‌ی مطبوع و تبرید
 • فرآیند مواد
 • تحقیقات آتش و طراحی آرشیتکتی

بنابراین، نرم‌افزار فلوئنت یک انتخاب بسیار مناسب برای مدل کردن جریان سیال تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر در هندسه‌های پیچیده می‌باشد.

منبع: کتاب "دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم‌افزار FLUENT"، مهندس مجید سلطانی و مهندس روح‌الله رحیمی اصل


برچسب‌ها: دانلود پروژه اماده سی اف دی, دانلود پروژه رایگان سی اف دی, دانلود پروژه امادهCFD

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

سایت زیر مثال هایی را برای آموزش فلوئنت ارائه نموده است. این سایت متعلق به دانشگاه Cornell است.

http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/fluent


همچنین در آدرس زیر شما می توانید خود آموزهای زیادی را در زمینه آموزش فلوئنت و گمبیت مشاهده فرمایید.(با تشکر از آقای امیر شفیعی)

http://my.fit.edu/itresources/manuals/fluent6.3/help/


دانشجویانی که در درس دینامیک گاز بتوانند قسمتی از درسشان را با فلوئنت انجام دهند می توانند نمرات کلاسی قابل توجهی را به خود اختصاص دهند.


برچسب‌ها: دانلود پروژه اماده سی اف دی, دانلود پروژه رایگان سی اف دی, دانلود پروژه امادهCFD

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

نقش برجسته ی رايانه و نرم افزارها در صنعت گرمايش، تهويه و تهويه مطبوع يا HVAC نيز مانند ساير علوم انکار ناپذير است که در اين بين ( نرم افزار تحليل ساعتی کرير ) يا Carrier HAP که بخشی از خانواده E20-II نرم افزارهای طراحی HVAC شرکت کریر Carrier بوده که بعنوان يکی از شناخته شده ترين، پر کاربرد ترين و مفيد ترين نرم افزارها و اولين نرم افزار تخمين بار حرارتی و برودتی ساختمان و طراحی سيستم ها و شبيه سازی مصرف انرژی ساختمان و محاسبه هزينه های انرژی می باشد.

نرم افزار Carrier برای کمک به مهندسان مشاور، پيمانکاران تجهيزات تهويه مطبوع و ديگر افرادی که به نوعی با محاسبات بار حرارتی و برودتی و طراحی تأسيسات HVAC در ساختمان سر و کار دارند، طراحی گرديده است. در این پست دانلود رایگان این نرم افزار به همراه نرم افزار E-CAT/E20-II برای استفاده ی شما قرار داده شده ...

دانلود نرم افزار کریر:

لینک دانلود [13.37Mb]

 

دانلود نرم افزار E-CAT/E20-II:

لینک دانلود قسمت اول [10.29Mb]

لینک دانلود قسمت دوم [9.63Mb]

 

پسورد: www.eddin.blogfa.com

 ارسال توسط بهرامی

در این پست دانلود رایگان نرم افزار Tecplot 11.0.1 یا همون Tecplot 360 رو به همراه کرک Crack برنامه قرار دادم. این نرم افزار مورد استفاده رشته های مهندسی بخصوص مهندسی مکانیک و همچنین رشته هایی همچون ریاضی هست. به منظور تسهیل در استفاده از این نرم افزار فایل های آموزشی به زبان فارسی و انگلیسی قرار داده شده.

مختصری در مورد نرم‌افزار  Tecplot:

برای رسم نمودارهای پيچيده از نرم‌افزارهايی چون  Matlab، Mathematica  و Tecplot استفاده می‌كنند. نرم‌افزار Tecplot در سيستم عامل ويندوز و لينوكس وجود دارد. با استفاده از نرم‌افزار Tecplot به آسانی می‌توان انواع نمودارهاي دو بعدي، سه بعدي و حتي انيميشن ترسيم كرد و در رسم منحني‌ها از انواع رنگ‌ها و خطوط متنوع چون نقطه‌چين و پاره‌خط سود جست. همچنین می‌توان برای نمودار يا شكل خود زيرنويس/Legend تعريف نمود. به علاوه این نرم افزار استفاده بسیاری در دروسی همانند CFD به منظور گرفتن خروجی به صورت نمودار از زبان برنامه نویسی Fortran دارد ...

دانلود نرم افزار Tecplot :

لینک دانلود قسمت اول [10.96Mb]

لینک دانلود قسمت دوم [10.96Mb]

لینک دانلود قسمت سوم [9.80Mb]

دانلود آموزش نرم افزار Tecplot :

لینک دانلود [3.21Mb]

 

پسورد: www.eddin.blogfa.com

 


برچسب‌ها: تک پلات, دانلود آموزش نرم افزار Tecplot, Tecplot 11, 0, 1, Tecplot 360 به همراه کرک Crack, دانلود رایگان نرم افزار Tecplot

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

می دانیم که از جمله مهمترین گرایش های مهندسی مکانیک در مقطع ارشد، گرایش تبدیل انرژی است و از آنجا که این وبلاگ نیز به همین نام مزین گشته، درنتیجه از این به بعد میخواهم پس از معرفی اختصاری بعضی از دروس مهم گرایش تبدیل انرژی، چند تا از کتاب های معروف معرفی شده برای آن درس ها را که در اغلب دانشگاه های کشور بلکه جهان تدریس می شوند، به همراه لینک دانلودشان در سلسله پست هایی قرار دهم. امید که مورد پسند مخاطبان قرار گیرد:

۱-مکانیک سیالات پیشرفته

در این درس به مباحث سیالات با دیدی موشکافانه تر می پردازد،می توان سرفصل های کلی این درس را که غالبا در دانشگاه های ایران بر اساس آن تدریس می شود، به صورت زیر دسته بندی کرد:

1-اصول و تعاریف اولیه ی ریاضی شامل آنالیز برداری، دیورژانس ،کرل بردار، تانسور و ...

2-چگونگی بدست آوردن معادلات بقای جرم ، مومنتوم ، معادلات مربوط به سیرکولیشن،ورتیسیته،معادلات نویر-استوکس ،شرایط مرزی در دستگاه های مختلف کارتزین ،استوانه ای و کروی.

3-برسی روابط حاکم بر جریان های غیرلزج

4-حل دقیق معادلات نویر-استوکس همراه با مثال های مختلف(همچون جریان در مقاطع دایروی و غیردایروی ،جریان کوئت و پوازیه ، جریان در مجاری همگرا-واگرا، جریان های خزشی و ...)

5-بررسی روابط مربوط به لایه مرزی بر روی تجسام مختلف و جدایش جریان

6-توربولانس و جریان های مغشوش

در لینک زیر می توانید سرفصل دروس مکانیک در کلیه ی مقاطع را دانلود کنید و بیشتر با مباحثی که در این رشته به آن پرداخته می شود ،آشنا شوید:

http://iauhmech.blogfa.com/page/syllabus.aspx

از جمله کتاب های منبع در این درس می توان به سه کتاب زیر اشاره کرد:

1-(viscous fluid flow (second Edition نوشته ی Frank.M.white که لینک دانلود آن در زیر آمده است:

 http://www.mediafire.com/?qc9ocayo9iy3ji0

این کتاب تحت عنوان "مکانیک سیالات پیشرفته" توسط آقای محمد رضایی نیا ترجمه و توسط انتشارات "امید انقلاب" منتشر گردیده است.

2-Advanced fluid mechanics نوشته ی W.P.Graebel انتشارات Elsevier که لینک دانلود آن در زیر آمده است:

http://www.4shared.com/file/wCiuBbUk/AFM2007.html

3-(Fluid Mechanics(Third edition نوشته ی K.Kundu و M.Cohen انتشارات Elsevier که لینک دانلود آن در زیر آمده است:

http://www.4shared.com/file/FXJ2OQ2D/FM_Kundu.html

منبع اینجاارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
انتقال حرارت جابجایی پیشرفته(Convection Heat Transfer)

همانطور که می دانیم حرارت به سه روش 1-هدایت(رسانش) 2-جابجایی(همرفت) و 3-تشعشع(تابش) از جایی به جای دیگر انتقال می یابد. در روش انتقال حرارت جابجایی یا Convection ، یک سیال مثل آب یا هوا ، عامل انتقال گرما و حرارت از یک مکان به مکان دیگر می باشد، این روش انتقال گرما، خود به دو حالت تقسیم میشود: الف) انتقال حرارت جابجایی اجباری(Forced convection) که در آن، سیال به اجبار یک نیروی خارجی مثلا یک پنکه یا یک فن و یا حتی یک بادبزن، حرکت کرده و گرما را از جایی به جای دیگر منتقل می کند ب)انتقال حرارت جابجایی طبیعی یا آزاد(Free or Natural Convection) که در آن، سیال به دلیل گرفتن یا از دست دادن گرما، چگالی اش تغییر می کند و همین تغییر چگالی باعث حرکت سیال از جایی به جای دیگر می شود و بدین ترتیب گرما را منتقل می کند، مثال بارز این حالت، گرم شدن اتاق توسط یک بخاری می باشد که بدون هیچ نیروی خارجی، گرما به سرتاسر اتاق منتقل می گردد .

با توجه به آنچه گفته شد می بینیم که انتقال حرارت جابجایی، نقشه عمده ای در تحولات حرارتی اطراف ما دارد، به همین دلیل این بحث، امروزه به عنوان یکی از درس های مهم رشته ی تبدیل انرژی در نظر گرفته شده است.از جمله کتاب های خوبی که در این رابطه بحث کرده و هم اکنون نیز به عنوان مرجع در دانشگاه های ایران تدریس می شود، کتاب Convection Heat Transfer نوشته ی Adrian Bejan (آدریان بجان) می باشد.از جمله مباحثی که در کتاب Convection Heat Transfer بدان پرداخته شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انتقال حرارت جابجایی طبیعی(داخلی و بیرونی) ،جابجایی آرام و توربولانسی(آشفته) در داخل کانال یا لوله، لایه مرزی آرام و توربولانسی، انتقال حرارت جابجایی همراه با تغییر فاز، انتقال جرم، انتقال حرارت جابجایی در اجسام متخلخل و ...

من لینک دانلود ویرایش سوم این کتاب مفید به همراه حل المسائل آن را در اینجا می گذارم، امید که مورد استفاده تمام علم آموزان و دانشجویان ایران عزیز، قرار بگیرد:

دانلود کتاب Convection Heat Transfer نوشته ی Adrian Bejan (آدریان بجان)

حل المسائل کتاب convection Heat Transfer نوشته Adrian Bejan (آدریان بجان)

 نکته:در هنگام ذخیره ی فایل کتاب ،پنجره ای باز می شود که شما باید گزینه ی Bundled را انتخاب کنید تا کلیه صفحات فایل بصورت یک فایل در بیاید.

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود انتقال حرارت جابجایی ادریان بیجان, دانلود انتقال حرارت جابجایی پیشرفته بجان, Convection Heat Transfer, Adrian Bejan

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

ساخت انیمیشن در نرم افزار فلوئنت(Fluent)

ابتدا به شرح مثال مورد نظر که می خواهیم از آن انیمیشن تهیه کنیم می پردازیم .

اگر یک مربع مشبندی شده را در نظر بگیریم که صفحات بالا و پایین آن با سرعت 10 متر بر ثانیه در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند، آنگاه می خواهیم انیمیشنی از تغییرات سرعت سیال داخل مربع را بدست آوریم.

برای این کار پس از باز کردن نرم افزار فلوئنت ، فایل مشبندی شده ی مربع با نام square.msh را به صورت زیر وارد فلوئنت می کنیم :

File >Read… >case…>square.mshمنوی

 

 

 

فایل square.msh در لینک های زیر قابل دریافت است:

http://www.4shared.com/file/isUYZsMG/square.html

http://www.mediafire.com/?imr52grdsn509sm

تذکر: پس از دانلود فایل ، آن را در پوشه ای با نام انگلیسی قرار دهید.

تنظیمات فلوئنت برای گرفتن نتایج :

الف)تنظیم نوع حل کننده که برنامه بر اساس آن حل گردد

Define > Models > Solver…

با باز شدن پنجره ی Solver ، گزینه های Pressure based ،2D و Steady را انتخاب کرده ، ok کنید(بقیه گزینه هارا دست نزنید)

ب)تعیین نوع جریان

Define > Models > Viscous…

گزینه ی Laminar را انتخاب می کنید.

ج)تعیین نوع سیال

Define > Materials…

در پنجره ی باز شده با کلیک بر روی گزینه ی Fluent Database… پنجره ای باز می شود که می توانید نوع سیالی که داخل محفظه ی مربعی قرار می گیرد را به دلخواه خود انتخاب کنید ، که من آب (water-liquid) را انتخاب می کنم ، سپس گزینه یcopy را زده و پنجره را ببندید. در پنجره ی Materials… نیز Change/Create را زده و سپس پنجره را ببندید(دکمه Close را بزنید.)

د)تعیین شرایط مرزی

Define > Boundary Conditions…

از پنجره باز شده در قسمت Zone گزینه topwall را انتخاب ، سپس گزینه ی Set… را کلیک کنید تا پنجره ی جدیدی باز شود، در این پنجره در سربرگ Momentum گزینه ی Moving Wall را تیک بزنید سپس در قسمت Speed مقدار 10 m/s را وارد کنید و ok را بزنید.

دوباره در قسمت Zone  کزینه ی bottomwall را انتخاب ، Set… را کلیک کرده در سربرگ Momentum گزینه ی Moving Wall را تیک بزنید و در قسمت Speed مقدار -10 m/s را وارد کنید و ok را بزنید.

حال پنجره ...Boundary Conditions را با زدن دکمه Close ببندید.

ه)تعیین روش حل

Solve > Controles > Solution…

در پنجره ی باز شده ، بدون هیچ تغییری دکمه ی Ok را بزنید. (در این مثال فرقی ندارد که روش حل معادلات کوپل شده ی فشار و سرعت ، SIMPLE باشد یا  SIMPLEC و ...یا روش گسسته کردن معادلات مومنتوم Standard باشد یا First Order Upwind و ...).

ی) مقداردهی اولیه

Solve > Initialize > Initialize…

در پنجره باز شده مقادیر فشار و سرعت را صفر داده و دکمه init  را کلیک کرده و پنجره را ببندید.

و) انیمیشن سازی

Solve > animate > Define…

در پنجره ی باز شده در قسمت Animation Sequences  عدد داخل کادر را با کمک کلیدهای جهت دار به عدد 1 تغییر دهید ، با این کار در قسمت Active Name ،گزینه ای فعال می گردد.

اکنون بر روی دکمه ی ...Define کلیک کنید.

در پنجره ی باز شده( پنجره ی Animation Sequence) گزینه یMetafile را فعال کنید. در قسمت Display Type  بسته به اینکه می خواهید انیمیشن کانتورها(Contours) ، بردارها(Vectors) یا مسیر ذرات(Pathlines) و... را ببینید یکی از این گزینه ها را انتخاب می کنید.(فرض کنید که گزینه ی Contours را انتخاب کرده باشیم)سپس در همان قسمتDisplay Type  گزینه ی Properties… را انتخاب کنید در پنجره ی باز شده(پنجره ی Contours) ابتدا گزینه ی Filled را تیک دار کنید ، سپس در قسمت Contours of می توانید تعیین کنید که از کانتورهای چه پارامتری از سیال(مثل فشار،سرعت، چگالی و...) می خواهید انیمیشن تهیه کنید،پس از انتخاب پارامتر مورد نظر گزینه ی Display را کلیک کرده ،در اینصورت پنجره ی گرافیکی ظاهر می شود که تا آخر برنامه این پنجره ی گرافیکی را نبندید.

حال پنجره ی مربوط به انتخاب کانتور(پنجره ی Contours) را ببندید و در پنجره ی Animation Sequence دکمه okرا بزنید و در پنجره ی Solution Animation  دکمه ی Ok  را بزنید.

و)حل مسئله

Solve > Iterate…

در پنجره ی Iterate و در قسمت Number of Iterations عدد 400 را وارد کرده و دکمه Iterate را بزنید تا فلوئنت شروع به حل مسئله و ساخت انیمیشن نماید.شما می توانید در حین حل ،چگونگی ساخت انیمیشن را در داخل پنجره ی گرافیکی بینید.

ن) استحصال انیمیشن از فلوئنت

Solve > animate > Playback…

در پنجره ی باز شده با کلیک بر دکمه های نمایشی می توانید انیمیشن متحرک را در همان پنجره ی گرافیکی به صورت پیوسته ببینید.

برای گرفتن فایل انیمیشنی ، باید در قسمت Write/Record Format گزینه ی MPEG را انتخاب کرده ، سپس دکمه Write را کلیک کنید به این ترتیب فایل انیمیشنی با پسوند .mpeg در همان پوشه ای که فایل اولیه ی square.msh را قرار داده اید ، قرار می گیرد.

 


برچسب‌ها: ساخت انیمیشن در نرم افزار فلوئنت, Fluent

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

در این پست می توانید جزوه آموزشی UDF را که به صورت کاملا خلاصه و مفید می باشد دانلود کنید

دانلود

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.com


برچسب‌ها: یودی اف, یو دی اف, udf, یو دی اف فلوئنت, یو دی اف دانلود, دانلود یو دی اف پی دی اف, udf دانلود

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
دینامیک محاسباتی سیّالات یا سی‌اِف‌دی ((Computational fluid dynamics (CFD) یکی از بزرگ‌ترین زمینه‌هایی‌ست که مکانیک قدیم را به علوم رایانه و توانمندی‌های نوین محاسباتی آن در نیمهٔ دوّم قرن بیستم و در سدهٔ جدید میلادی وصل می‌کند.

تاریخچه

سرگذشت پیدایش و گسترش دینامیک محاسباتی سیّالات را نمی‌توان جدای از تاریخ اختراع، رواج، و تکامل کامپیوترهای ارقامی نقل کرد. تا حدود انتهای جنگ جهانی دوٌم، بیشتر شیوه‌های مربوط به حلّ مسائل دینامیک سیالات از طبیعتی تحلیلی یا تجربی برخوردار بود. همچون تمامی نوآوری‌های برجستهٔ علمی، در این مورد هم اشاره به زمان دقیق آغاز دینامیک محاسباتی سیّالات نامیسر است. در اغلب موارد، نخستین کار بااهمیت در این رشته را به ریچاردسون نسبت می‌دهند، که در سال ۱۹۱۰ (میلادی) محاسبات مربوط به نحوه پخش تنش (stress distribution) در یک سد ساخته‌شده از مصالح بنّایی را به انجام رسانید.

در این کار ریچاردسون از روشی تازه موسوم به رهاسازی (relaxation) برای حلّ معادلهٔ لاپلاس استفاده نمود. او در این شیوهٔ حلّ عددی، داده‌های فراهم‌آمده از مرحلهٔ پیشین تکرار (iteration) را برای تازه‌سازی تمامی مقادیر مجهول در گام جدید به کار می‌گرفت.

توضیحات

در این روش با تبدیل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای حاکم بر سیالات به معادلات جبری امکان حل عددی این معادلات فراهم می‌شود. با تقسیم ناحیه مورد نظر برای تحلیل به المان‌های کوچک‌تر و اعمال شرایط مرزی برای گره‌های مرزی با اعمال تقریب‌هایی یک دستگاه معادلات خطی بدست می‌آید که با حل این دستگاه معادلات جبری، میدان سرعت، فشار و دما در ناحیة مورد نظر بدست می‌آید. با استفاده از نتایج بدست آمده از حل معادلات می‌توان برآیند نیروهای وارد بر سطوح، ضرایب برا و پسا و ضریب انتقال حرارت را محاسبه نمود.

در دینامیک محاسباتی سیّالات از روشها و الگوریتمهای مختلفی جهت رسیدن به جواب بهره می‌برند، ولی در تمامی موارد، دامنه مساله را به تعداد زیادی اجزاء کوچک تقسیم می‌کنند و برای هر یک از این اجزاء مساله را حل می‌کنند. پس از رسم یک ۱۰۰ ضلعی منتظم مشاهده خواهیم نمود که شکل حاصل مشابه دایره است. با افزایش تعداد اضلاع این شباهت بیشتر خواهد شد. در حقیقت این پدیده در مبحث سی‌اِف‌دی نیز مفهوم خواهد داشت.

روش‌های عددی مورد استفاده در سی‌اِف‌دی

    روش المان‌های محدود
    روش احجام محدود
    روش تفاضلات محدود
    روش‌های طیفی

در میان این روش‌ها روش احجام محدود دارای کاربرد بیشتری به خصوص در مدل سازی جریان‌های تراکم ناپذیر می‌باشد. بیشتر نرم‌افزارهای تجاری در زمینه دینامیک محاسباتی سیّالات نیز بر مبنای این روش بسط و توسعه یافته اند.

کاربردها

اکنون روش دینامیک محاسباتی سیالات جای خود را در میان روش‌های آزمایشگاهی و تحلیلی برای تحلیل مسائل سیالات و انتقال حرارت باز کرده‌است و استفاده از این روش‌ها برای انجام تحلیل‌های مهندسی امری عادی شده‌است.

دینامیک محاسباتی سیالات بصورت گسترده در زمینه‌های مختلف صنعتی مرتبط با سیالات، انتقال حرارت و انتقال مواد به کمک سیال بکار گرفته می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به صنایع خودروسازی، صنایع هوافضا، توربوماشین‌ها، صنایع هسته‌ای، صنایع نظامی، صنایع نفت و گاز و انرژی و بسیاری موارد گسترده صنعتی دیگر اشاره نمود که دانش دینامیک محاسباتی سیالات به عنوان گره گشای مسائل صنعتی مرتبط تبدیل شده است.

مراکز تحقیقاتی و آموزشی

علیرغم اینکه قدمت روش دینامیک سیالات محاسباتی در دنیا چندان زیاد نیست، این شاخه از علم در ایران و در سالهای اخیر، رشد بسیار خوبی داشته است. جای گرفتن این مبحث در قالب چندین واحد درسی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و حتی کارشناسی به خوبی بیانگر میزان توجه و آینده روشن آن در کشور است. علاوه بر دروس آکادمیک ارائه شده در دانشگاه ها، مراکز زیادی نیز به صورت حرفه ای و نیمه حرفه ای در این زمینه شروع به فعالیت کرده اند. این مراکز به دو دسته آموزشی (آموزش مبانی CFD، کدنویسی و برنامه نویسی، آموزش نرم‌افزارهای مرتبط) و تحقیقاتی ( انجام پروژه‌های علمی و صنعتی، توسعه روشهای عددی در دینامیک سیالات و ...) تقسیم بندی می شوند.البته مراکز آموزشی مرتبط با این بخش معمولاً وابسته به دانشگاه‌ها بوده و در اشاعه این نوع تحلیل به مهندسین فارغ التحصیل کمک شایانی کرده و می کنند

در این قسمت جزوه فارسی cfd رو برای دانلود گذاشتم که خیلی جزوه با ارزشی هست امیدوارم به دردتون بخوره

دانلود

منبع www.sarsum.com
برچسب‌ها: دانلود پروژه اماده سی اف دی, دانلود پروژه رایگان سی اف دی, دانلود پروژه امادهCFD

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

در این پست میتونید اخرین ورژن gambit 2.4 رو دانلود کنید

دانلود

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود اخرین ورژن نرم افزار گمبیت, نرم افزار گمبیت, گمبیت دانلود رایگان

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

در این پست میتونید اخرین ورژن gambit 2.4 رو دانلود کنید

دانلود

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.com


برچسب‌ها: دانلود اخرین ورژن نرم افزار گمبیت, نرم افزار گمبیت, گمبیت دانلود رایگان

ارسال توسط بهرامی
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط بهرامی


دانلود رایگان نرم افزار فلوئنت به صورت پورتابل

Fluent 6.3-Portable – Free Download

نرم افزار Fluent یكی از نرم افزارهای صنعتی مشهور می باشد كه دارای قابلیت های فراوانی است. این نرم افزار قابلیت مدلسازی جریانهای دو و سه بعدی را داراست. برای استفاده از این نرم افزار ابتدا توسط یك نرم افزار كمكی مانند Gambit یا Mechanical Desktop هندسه جریان مشخص می گردد و عمل مش بندی نیز صورت می گیرد. نرم افزار Fluent از خروجی نرم افزار Gambit استفاده می نماید.

این نرم افزار قابلیت انجام محاسبات با دقت معمولی و دقت مضاعف را دارد و به عنوان یك اختیار ،كاربر می تواند  هر كدام را انتخاب نماید.

این نرم افزار بر پایه روش حجم محدود كه یك روش بسیار قوی و مناسب در روش های دینامیک سیالات محاسباتی میباشد ، بنا شده است. قابلیتهای فراوانی نظیر مدلسازی جریانهای دائم و غیر دائم ، جریان لزج و غیر لزج ، احتراق ، جریان مغشوش ، حركت ذرات جامد و قطرات مایع در یك فاز پیوسته و ده ها قابلیت دیگر Fluent را تبدیل به یك نرم افزار بسیار قوی و مشهور نموده است.آزمایشات عملی و محاسبات تئوری ، دو روش اصلی و مشخص برای پیش بینی میزان انتقال حرارت وچگونگی جریان سیال در کاربردهای مختلف صنعتی و تحقیقاتی می باشند. در اندازه گیریهای تجربی به دلیل هزینه های زیاد ترجیح داده می شود که آزمایشها بر روی مدلی با مقیاس کوچکتر از نسخه اصلی انجام پذیرد. حذف پیچیدگیها و ساده سازی آزمایشها , خطای دستگاههای اندازه گیری و بعضی موانع در راه اندازه گیری از جمله مشکلاتی هستند که روشهای عملی با آنها رو به رو هستند و کارآیی این حالتها را در بعضی موارد مورد سوال قرار می دهند. مهمترین امتیاز محاسبات تئوری در مقایسه با آزمایشهای تجربی، هزینه کم آن است. گرچه در بسیاری موارد ترجیح داده می شود با استفاده از روشهای محاسباتی، آنالیز جریان و انتقال حرارت صورت گیرد ولی تایید تحلیلهای عددی نیاز به مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و یا نتایج تایید شده دیگری دارد.

در میان محققین، انجام پژوهشهای تجربی ارزش بسیاری دارد و اگر بتوان آزمایش مطلوبی انجام داد ، تحلیلهای زیادی را بر محور آنها می توان گسترش داد و اطلاعات فراوانی بدست آورد. در هر صورت با دسترسی به دستگاههای محاسبه گر و رایانه های قوی , امروزه در بسیاری از موارد آنالیز دینامیک سیالات و انتقال حرارت با روشهای عددی انجام میپذیرد. هرچه پدیده مورد بررسی پیچیدگی بیشتری داشته باشد, روشهای عددی اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

علاوه بر سرعت بیشتر محاسبات عددی , می توان با این روشها اطلاعات کامل با جزئیات بیشتر, از قبیل تغییرات سرعت , فشار , درجه حرارت و غیره را در سراسر حوزه مورد نظر به دست آورد. در مقابل, اغلب اوقات شبیه سازی آزمایشگاهی جهت بدست آوردن این گونه اطلاعات مشکل و مستلزم صرف زمان زیاد بوده و در بعضی شرایط غیر ممکن است. در اکثر مسایل مربوط به مکانیک سیالات , به دلیل پیچیدگی معادلات مربوطه ، استفاده از حل تحلیلی امکان پذیر نمی باشد. در این تحقیق نیز به کمک نرم افزار و با استفاده از مدلسازی، به بررسی یک پدیده فیزیکی اقدام کرده ایم. جهت انجام این تحقیق نیاز است تا معادلات دیفرانسیل پاره ایی را حل کنیم که این عمل تنها با استفاده از روشهای عددی امکان پذیر است. حل عددی این معادلات از طریق دانش مکانیک سیالات محاسباتی صورت می گیرد. در این تحقیق حل این معادلات به کمک نرم افزار Fluent ، انجام می شود که در ادامه به شرح قسمتی از کارایی های این نرم افزار می پردازیم.

فلوئنت یک نرم افزار کامپیوتری چند منظوره برای مدلسازی جریان سیال، انتقال حرارت و واکنش شیمیایی در هندسه نوشته شده است. با توجه به محیط مناسب نرم افزار جهت تعریف مساله و شرایط های پیچیده، تعریف شرایط مرزی گوناگون و حل مسایل پیچیده شامل تاثیر پدیده های مختلف به کمک این نرم افزار قابل حل می باشد.

فلوئنت برای آنالیز و حل مسایل طراحی خاص ، روشهای شبیه سازی کامپیوتری متفاوتی را بکار میبرد. برای راحتی کار، تعریف مساله ، محاسبه و دیدن نتایج ، منوهای مختلفی درنظر گرفته شده است. وقتی نیاز باشد، Fluent می تواند مدل مورد نظر را از دیگر برنامه های (نرم افزارهای) تولید مدل که با آنها سازگاری دارد وارد کند.این نرم افزار امکان تغییر شبکه به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه های بی سازمان برای هندسه های پیچیده را فراهم میسازد. نوع شبکه های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم افزاری شامل شبکه هایی با المانهای مثلثی و چهار ضلعی (برای هندسه های دو بعدی ) و چهار وجهی ، شش وجهی ، هرمی یا گوه ای(برای هندسه های سه بعدی) می باشد.

همچنین Fluent به کاربر اجازه دستکاری شبکه(مثلا ریزکردن یا درشت کردن شبکه در مرز و مکانهای لازم در هندسه) را میدهد.این بهینه سازی برای حل شبکه ، قابلیتی در اختیار کاربر قرار میدهدکه نتایج را در نواحی که دارای گرادیانهای بزرگ (مثل لایه مرزی و...) باشند، دقیقتر سازد. این قابلیتها مدت زمانی را که برای تولید یک شبکه خوب مورد نیاز است را در مقایسه با حل در شبکه های با سازمان به صورت قابل ملاحظه ای کاهش میدهد.

این نرم افزار با زبان برنامه نویسی C  نوشته شده است و از تمامی توان و قابلیت انعطاف این زبان بهره میبرد. نتیجتا این نرم افزار با استفاده از حافظه دینامیک ، ساختار مناسب داده ها و اطلاعات و کنترل انعطاف پذیر ، محاسبات را ممکن می سازد.

در نهایت برای مدلسازی مسائل خاص می‌توان از UDS، UDF و  UDM استفاده نمود

UDS به معنی User Defined Scalar می‌باشد که با استفاده از آن می‌توان معادله انتقال (Transport Equation) تعریف نمود که این معادلات در کنار معادلات اصلی فلوئنت همچون جریان (Flow)، توربولانت (Turbulant)، انتقال حرارت (Heat Transfer) و سایر معادلات حل خواهد شد.

UDM به معنی User Defined Memory می‌باشد که همانطور که از نام آن پیداست، برای تعریف حافظه استفاده می‌شود. در صورتی که از این حافظه ها استفاده شود، در منوهای Post Processing این حافظه‌ها هم به لیست اضافه شده و کانتور (Contour) مربوط نمایش داده می‌شود.

UDF نیز زبان برنامه نویسی فلوئنت می‌باشد. برای نوشتن UDF بایستی از توابع تعریف شده در این نرم افزار استفاده نمود. تعدادی از این توابع و ماکروها در زیر آمده است:

DEFINE_SOURCE, DEFINE_ADJUST, DEFINE_PROFILE, DEFINE_PROPERTY,…

Domain *d, Thread *t, cell_t, face_t, begin_c_loop(c,t), C_T, C_U,…

 

دانلود نرم افزار:

لینک دانلود قسمت اول [11.44Mb]

لینک دانلود قسمت دوم [11.44Mb]

لینک دانلود قسمت سوم [11.44Mb]

لینک دانلود قسمت چهارم [11.44Mb]

لینک دانلود قسمت پنجم [11.44Mb]

لینک دانلود قسمت ششم [11.44Mb]

لینک دانلود قسمت هفتم [11.44Mb]

لینک دانلود قسمت هشتم [11.44Mb]

لینک دانلود قسمت نهم [8.43Mb]

 

منبع اینجا

پسورد  www.chechel.blogfa.com یا www.eddin.blogfa.com

 


برچسب‌ها: فلونت, udf, برنامه نویسی, فلوئنت, کتاب آموزش species transport fluent, fluent راهنمای, اموزش یو دی اف در نرم افزار فلوئنت, نمایش امواج با استفاده از نرم افزار فلوینت, روش کار با fluent, معرفی flu

ارسال توسط بهرامی

اسلایدر

دانلود فیلم